Memnuniyet anketi ve öneri değerlendirme raporu sonuçlarına göre sağlık personeli hastane içerisindeki çıkmazı ortaya koydu. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne bağlı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde çalışanlara yönelik yapılan memnuniyet anketinin sonuçları kurumda yapılan yıldırma politikaları ve çalışma barışının nedenli olduğunu gözler önüne serdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan memnuniyet anketi ve öneri değerlendirme raporu, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları gün yüzüne çıkardı. Raporda, kurumdaki liyakat eksikliği, sağlık çalışanlarını sindirme politikaları ve çalışma ortamının bozulduğu vurgulandı. 

Doktor 3 Dosya Dolusu Not Yazarak İntihar Etti İddiası Doktor 3 Dosya Dolusu Not Yazarak İntihar Etti İddiası

Ankete katılan sağlık çalışanları, yöneticilerin büyük çoğunluğunun sendikadan aldıkları talimatlarla hareket ettiğini belirtti. Sendikaya üye olanlara ayrımcılık yapıldığı, liyakatsiz atamaların yapıldığı ve hastanenin sendikanın etkisi altında olduğu ifade edildi. 

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, "Sağlık emekçilerini 'Keşke hastane ve yönetim hiç olmasaydı' noktasına getiren liyakatsiz ve adaletsiz yönetim anlayışı, birçok çalışma arkadaşımızın istifayı düşünmesine neden olacak kadar ciddidir" şeklinde konuştu.