Becayiş hakkının yasal dayanağı, Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 29. maddesi ve Sağlık Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5. maddesi (f) bendidir. Bu yönetmeliklere göre, becayiş yapmak isteyen sözleşmeli sağlık personelinin dikkat etmesi gereken bazı şartlar vardır.

Bunlar şunlardır:

  • Becayiş yapmak isteyen personel, aynı unvan ve branşta olmalıdır. Örneğin, hemşire olan bir personel sadece hemşire olan başka bir personelle becayiş yapabilir.
  • Becayiş yapmak isteyen personel, aynı hizmet bölgesi içinde olmalıdır. Hizmet bölgeleri, Türkiye'nin coğrafi bölgelerine göre belirlenmiştir. Örneğin, Marmara Bölgesi'nde çalışan bir personel sadece Marmara Bölgesi'nde çalışan başka bir personelle becayiş yapabilir.
  • Becayiş yapmak isteyen sözleşmeli personel (4B), pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmalıdır. Örneğin, 2020 yılında atanan bir personel 2021 yılında becayiş yapabilir.
  • Becayiş yapmak isteyen personel, uygun görülmesi halinde becayiş yapabilir. Bu durumda, becayiş talebinin hem personelin kendisi hem de çalıştığı kurum tarafından onaylanması gerekir.

Becayiş hakkından yararlanmak isteyen sözleşmeli sağlık personeli, bu şartları sağladığı takdirde ilgili yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapabilir. Becayiş başvuruları genellikle yılın herhangi bir zamanında yapılabilmektedir. Becayiş başvurularının sonuçları da yine Sağlık Bakanlığı tarafından kişiye yazılı olarak verilmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE

657(4A) Sayılı Kanuna Tabi Kadrolu Sağlık Personeli

Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 29. maddesinde; Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta standardın uygun olması halinde karşılıklı olarak yer değiştirebileceği belirtilmiştir.

657 (4B) Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli

02.03.2009 tarihli 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a eklenen Ek 3. madde (a) bendinde ;

Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebileceği belirtilmiştir.

4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli

Sağlık Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 5. madde (f) bendinde; Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta bir yıl çalışan sözleşmeli personel, uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebileceği belirtilmiştir.

663 Sayılı KHK’nın 45/A Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli

2/11/2011 tarih 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 45/A maddesinde, karşılıklı yer değiştirme ile ilgili herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Değerlendirme; 657(4A), 657 (4B) ve 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sağlık Personelinin becayiş hakkının ilgili maddelerce hüküm altına alındığından becayiş yapabileceği, 663 Sayılı KHK’nın 45/A Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli hakkında KHK’nın 45/A maddesinde herhangi bir becayiş hükmüne yer verilmediğinden 3+1 süresi tamamlanmadan becayiş yapamayacağınız, ancak (3+1) süre sonunda 657/4A tabi olarak çalışma durumunda becayiş yapabileceğiniz değerlendirilmiştir.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Becayiş Şartları Neler? (Güncelleme) Sözleşmeli Sağlık Personeli Becayiş Şartları Neler? (Güncelleme)

4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Becayiş Yapabilir Mi? 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli Becayiş Yapabilir Mi?

Sağlık Bakanlığı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 29. maddesinde, aynı hizmet bölgesindeki illerde, aynı unvan ve branşta standardın uygun olması durumunda, karşılıklı yer değiştirme yapılabilmesine izin verildiği mevzuatta yer almaktadır.