Toplu sözleşme teklifleri arasında en dikkat çekici konulardan biri, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda çalışan personelin başka hizmet sınıflarında değerlendirilmesi ile ilgiliydi. Bu teklif, çalışanlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak, görüşmelerin sonunda elde edilen uzlaşma maddeleri arasında Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılmasına dair bir madde bulunmuyor.

Bu yazımızda, toplu sözleşme teklifinin içeriğini açıklamaya çalışacağız. Toplu sözleşme teklifinde, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'na ilişkin nelerin talep edildiğine dair detaylara değineceğiz.

Toplu sözleşme teklifinin içerisinde, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelini heyecanlandıran maddeler de bulunuyordu. Bu maddelerin kabul edilmesi durumunda, bu personeller hem çalışırken hem de emekli olduklarında önemli mali ve sosyal haklara sahip olabileceklerdi. Teklifin içinde yer alan hizmet sınıfı değişikliği başlıklı 79. madde, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'ndaki kamu görevlilerinin Genel İdari Hizmetler Sınıfı'nda değerlendirileceğini öngörüyordu. Bu durum, birçok farklı unvanda çalışan personeli etkiliyordu.

Ancak, toplu sözleşme görüşmelerinde bu teklife dair tam bir uzlaşma sağlanamadı. Görüşmelerde kısmi olarak anlaşmaya varılan maddeler arasında bu konuya dair bir ifade yer almadı. Bu durum, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda çalışan personeli derinden üzdü. Toplu sözleşme teklifinin 82. maddesine göre, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda görevli kamu görevlilerinin Genel İdari Hizmetler Sınıfı veya Teknik Hizmetler Sınıfı'na geçirilmesi talep edilmişti.

Sonuç olarak, Ağustos ayındaki toplu sözleşme görüşmeleri, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli için beklenen değişiklikleri getirmedi. Ancak, bu süreç gelecekteki gelişmeleri etkileme potansiyeline sahip olabilir.

YHS personeli mesleklerine uygun işlerde çalışmak istiyor

YHS devlet memurları için belirlenen 12 hizmet sınıfı arasında sayılmıştır. Yani bunların görev tanımları memurlar için ifade edilen asli ve sürekli kamu hizmeti tanımına girmediği halde bunlar da memur olarak kabul edilmiş ve memurlar için kabul edilen 12 hizmet sınıfı arasına dahil edilmiştir.

Daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz üzere, YHS personeli asli ve sürekli kamu hizmeti yapmadığı için bunların memur olarak kabul edilmeleri doğru değildir. Ayrıca, YHS dışında başka hizmet sınıflarında çalışan personelin de memur tanımına girmediğini ifade etmek isteriz. İlk bakışta Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında çalışanların memur tanımına girmeyeceği açıktır. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Elbette bunun için kafaların ciddi bir toparlanmaya ihtiyacının olduğunda şüphe yoktur.

Bu çerçevede, kamudaki taşeron işçilerin KHK ile kamu işçisi yapılmasından sonra kamudaki YHS personelinin durumu iyice sıkıntılı olmaya başlamıştır. Bu nedenle bu sorunun çözümekavuşturulması için kamu kurumlarının görevde yükselme sınavları açarak bünyelerinde bulunan YHS’nin biran önce ortadan kaldırılmasını sağlamaları gerektiğini ifade etmiştik.

Ek gösterge verildi ama emekli maaşlarına etkisi oldukça düşük

Bu sınıfta görev yapanlara son düzenleme ile ek gösterge verildi ama etkisi çok düşük kaldı. Dolayısıyla bunların emekli maaşları da çok düşük olmaktadır.

Ayrıca, bunlara ek ödeme de yapılmaktadır. Bunlardan 1-4 dereceden aylık alanlar % 90, 5-7 dereceden aylık alanlar % 80 ve diğer derecelerden aylık alanlar da % 70 oranında ek ödeme almaktadır.

3600 ek gösterge düzenlemesi ile YHS personeline de 1-4 derecede olanlar için 600 ek gösterge verilse de bu ödemenin emeklilikte çok fazla bir etkisi bulunmamaktadır. Daha açık ifade ile 1-4 dereceden emekli olan 25 yıllık çalışması bir personele 600x0,509796x75/100= 229,4 TL ilave ödeme yapılacaktır.

Bu sınıfta görev yapanların görevde yükselme sınavına girerek GİH sınıfına geçmekten başka alternatiflerinin olmadığını düşünüyoruz. Kamu kurumları zaman zaman görevde yükselme sınavı açarak bu sınıfta görev yapan personel sayısını azaltmaya çalışmakta ise bu soruna kökten bir çözüm bulunması gerekmektedir.

Şu an emekli olan 1/4 derece ve kademedeki 25 yıl hizmeti olan üniversite mezunu bir YHS personeli 9.927 TL emekli maaşı ve 299.210,97 TL emekli ikramiyesi alabilmektedir. Aynı durumdaki bir memur ise 12.062,6 TL emekli maaşı ve 363.572,7 TL emekli ikramiyesi alabilmektedir. Ümit ederiz ki bu soruna kökten bir çözüm üretilir.

Ahmet Ünlü / Yenişafak