Talebin amacı, teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı gibi unvanlarda görev yapan, kamuyu iyi bilen, kendini geliştirmiş ve büro işlerini başarıyla gerçekleştirebilecek yeterli hizmet süresine sahip memurların, eğitim durumlarına uygun olarak Genel İdare Hizmetleri (GİH) memurluğu kadrosuna geçişini sağlamaktır.

Talep edilen geçişin bir diğer sebebi ise, kamuda sözleşmeli personelin bir kısmının da eğitimlerine uygun şekilde Genel İdare Hizmetleri memurluğu kadrosuna geçmek istemesidir. Bu talebin temelinde, kamuda çalışan memurların yetenekleri ve eğitim durumlarına daha uygun bir pozisyonda görev alabilmeleri ve daha etkin bir şekilde hizmet verebilmeleri hedeflenmektedir.

Rıdvan Uz, talebinin Cumhurbaşkanlığına sunulmasıyla, kamuda yardımcı hizmetler sınıfındaki memurların genel idare hizmetleri sınıfına geçişi konusundaki görüş ve düşüncelerini paylaşarak, bu konuda adım atılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1. Bu memurların geçiş yapabilmeleri için hangi kriterlerin sağlanması gerekmektedir? Sağlanacak ise GİH memurluğu kadrosuna geçiş yapacak bu memurların, mevcut görevlerinde edindikleri tecrübe ve bilgi birikimlerinin dikkate alınması söz konusu olacak mıdır?

2. Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan memurların GİH memurluğuna geçiş yapmaları halinde, kamu kurumlarında verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu sağlanması beklenen diğer olumlu etkiler nelerdir?

3. Bu geçişin sonucunda, kamuda çalışan memurların maaşlarına ne tür bir

etkisi olacaktır?

4. Geçmişe dönük olarak, bu memurların daha önceki görevlerinde kazanmış oldukları hakların, GİH memurluğu kadrosuna geçtikten sonra maaşlarına yansıtılması için herhangi bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?