Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ne yönelik geçici görevlendirmelerinin iptali istemiyle açılan davada da yargı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

10 personel için yasal süreç başlatıldı

Manisa'da acil sağlık hizmetleri istasyonlarında "sağlık teknisyeni" ve "sağlık teknikeri" olarak görev yapan 10 sağlık çalışanı, Manisa Valiliği'nin onayı ile atama ve yer değiştirme yönetmeliğine aykırı olarak bir mali yılda iki ayı aşacak şekilde geçici görevlendirmelerle farklı kurumlara gönderildi. Bu görevlendirmeler, yeni doğum yapan ve mağduriyet yaşayan Genel Sağlık-İş Sendikası üyesi 10 çalışan için yasal süreç başlatıldı. 

Ayrı ayrı 10 dava birden açıldı

Sendika, Manisa idare mahkemelerine her bir çalışan için ayrı ayrı olmak üzere toplam 10 dava açtı. Mahkemeler, sağlık çalışanlarının haklı bulunduğuna karar vererek görevlendirmelerin hukuka uygun olmadığını hükmetti. Mahkeme, görevlendirmelerin devam etmesi halinde davacıların telafisi güç veya imkansız zararlar yaşayabileceğine dikkat çekerek, 10 davada da yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Klima Krizi: Hastalar ve Çalışanlar Zor Durumda Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Klima Krizi: Hastalar ve Çalışanlar Zor Durumda

İdareci baskılarına maruz kalınıyor

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık emekçileri, çok zor ve kötü koşullarda yoğun çalışma tempoları altında çalışmaktadır. Bir de görevlerini yaparken bu şekilde hukuka aykırı tutum ve davranışlar sergileyen idarecilerin baskılarına maruz kalmaktadır. Sağlıkçılar, sizlerin iş bilmezliğinizden kaynaklanan keyfi uygulamalarına izin vermeyecektir," dedi.