Öte yandan, Ebelerle ilgili olarak bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47'nci maddesine eklenen yeni fıkra sayesinde, lisans mezunu ebeler, meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra "uzman ebe" unvanını alabiliyor.

Ancak, özlük hakları ile ilgili belirgin bir iyileştirme henüz gerçekleşmemiş durumda. Bu önemli konuya dikkat çeken Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Toğan DEMİRCAN, uzman ebe ve hemşirelerin sesi olmuş durumda. Genel Başkan Toğan DEMİRCAN yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Örnek olarak MEB, lisans mezunu öğretmenlere yönelik bir sınav düzenledi ve uzman ve baş öğretmen unvanı vererek maaşlarına 3.000₺ ve 5.000₺ arasında artış sağladı."

Pekii.

Yüksek lisans mezunu uzman hemşire/ebe vs. maaş farkı ne kadar? Bak yüksek lisans mezunu dedim.

300₺-500₺

Şaka gibi.

Malum yetkili sendikalar çıkmış bizim sayemizde uzman hemşireler fazla maaş alıyor diyorlar.

Bakıyoruz milli eğitime. Bakıyoruz malum yetkili sendikalara.

Üzülüyoruz sağlık çalışanlarına.

Sağlık çalışanları bu sendikalar gitmeden hak ettiğini alamaz. Alamadı. Alamayacak.

Tüm personelin taktirine sunuyoruz."  ifadelerine yer verdi.