Antalya’da Taciz İddiasıyla Yargılanan Doktordan Pes Dedirten Savunma! Antalya’da Taciz İddiasıyla Yargılanan Doktordan Pes Dedirten Savunma!

Artık MHRS üzerinden uzaktan muayene randevusu alınabiliyor ve günde bir uzaktan muayenenin ücreti SGK tarafından karşılanacak. Muayene sonucunda rapor ve reçete düzenlenebilecek. Sağlık Bakanlığı, bu değişiklikle "randevu sorununu" çözeceğini düşünüyor, ancak sağlıkçılar uzaktan sağlık uygulamasının risklerine dikkat çekiyor.

Pandemiyle Gelen Değişim

Hekim Birliği Sendikası Başkanı Gökhan Doğramacı, uzaktan sağlık hizmetlerinin pandemi döneminde meşrulaştığını belirtti. Pandemi öncesinde hukuken yasak olan ve sahtecilik olarak değerlendirilebilen uzaktan sağlık hizmetleri, zorunluluk haliyle kabul gördü. Doğramacı, dünya genelinde yaygınlaşan uzaktan tanı ve tedavi hizmetlerinin Türkiye'de de özel sağlık şirketleri tarafından çalışıldığını, ancak Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yeterli hazırlık yapmadığını vurguladı.

Hasta Mahremiyeti ve Güvenlik Sorunları

Yeni yönetmelikte birçok eksiklik bulunduğunu ve suistimallere açık olduğunu ifade eden Doğramacı, uzaktan sağlık hizmetinde hasta mahremiyetinin ve kişisel verilerin korunmasından sağlık tesisi ve sağlık meslek mensubunun sorumlu olduğunu belirtti. Ancak hekimlerin, sistem hakimiyeti ve karşı tarafın teknik imkanlarını bilmeden kişisel verilerin korunmasından nasıl sorumlu tutulabileceğini sorguladı.

Eğitim Eksikliği ve Güven Sorunları

Doğramacı, uzaktan tanı ve tedavi konusunda tıbbi standartlar ve eğitimlerin eksikliğine dikkat çekti. Tıp eğitiminin fizik muayeneye dayalı olduğunu belirterek, hekimlerin uzaktan tanı ve tedavi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi. Bu durumun teşhis ve tedavi konusunda zorluklara yol açacağını ve hasta-hekim arasındaki güven ilişkisini zedeleyeceğini dile getirdi.

Teşhis ve Tedavi Hataları

Doğramacı, uzaktan sağlık hizmetlerinde teşhis ve tedavi hataları iddialarının ispatında sorunlar yaşanacağını belirtti. Gizli kayıt gibi tuzakların olabileceğini ve bu durumun hekimler üzerinde güvensizlik yarattığını ifade etti. Uzaktan sağlık sistemine geçilmeden önce bu risklere yönelik çözümler belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Etik ve Hukuki Boyutlar

Doğramacı, hekimlerin etik ve tıbbi açıdan uzaktan sağlık hizmetlerini yapamayacaklarını söylemeleri halinde ne olacağını sorguladı. Bu durumun hukuken kabul edilebilir ve hastaların sağlığını koruma amacı taşıyan haklı bir itiraz olduğunu belirtti. Hekimlerin, eğitimini almadıkları bu konuda hizmet sunmaya zorlanamayacağını söyledi ve böyle bir zorlamaya maruz kalan hekimlere her türlü yardım ve desteğe hazır olduklarını ekledi.