Ağustos 2021'de imzalanan ve 2022 ile 2023 yılı akademisyen maaşlarını da belirleyen memur toplu sözleşme protokolünde yer alan zam oranları şu şekildedir: 2022 yılı için %5+7 ve 2023 için %8+6’dır. Cumhurbaşkanı kararıyla Ocak ayı %5'lik zam yüzde 7,5 olarak revize edilmiştir. Ayrıca Enflasyon farkıyla birlikte üniversite hocalarının maaş artışı %30,955 olmuştur. 

UNVANLARINA GÖRE AKADEMİSYEN MAAŞLARI 2022

Akademisyen kadrolarının ne kadar maaş alır sorusu internette sıklıkla aratılmaktadır. Akademisyenin unvanı ile tecrübeye göre düzenlenmesi gerekir. Buradan hareketle, yeni başlayan bir akademisyenin maaşı 2022 yılı Ocak ayında 7.988,00 TL  ile 16.516,00 TL arasında seyretmektedir.

Daha detaylı bir tabloyla ele almak gerekirse, 2022 yılı akademisyen maaşları şöyledir:

UNVAN AYLIK DK KIDEM YILI OCAK 2022 MAAŞI
Öğretim Görevlisi 7/1 0 7.988 TL
Öğretim Görevlisi 4/1 6 8.131 TL
Öğretim Görevlisi 3/1 9 8.252 TL
Öğretim Görevlisi 1/4 25 8.746 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 0 8.194 TL
Araştırma Görevlisi 5/1 3 8.314 TL
Araştırma Görevlisi 4/1 6 8.353 TL
Doktor Öğretim Üyesi 4/1 6 9.178 TL
Doktor Öğretim Üyesi 3/1 9 9.234 TL
Doçent 3/1 9 9.426 TL
Doçent 2/1 12 9.373 TL
Doçent 1/1 15 9.407 TL
Doçent (Derecesi 1 olan) 1/4 25+ 11.185 TL
Profesör (2 yıldan az) 1/1 15 13.016 TL
Profesör (en az 2 yıllık) 1/2 16 13.027 TL
Profesör (en az 3 yıllık) 1/3 17 14.880 TL
Profesör (en az 4 yıllık) 1/4 25+ 14.989 TL
Dekan Yardımcısı ve Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık prof) 1/1 15 15.191 TL
Rektör Yardımcısı ve Dekan (en az 3 yıllık prof) 1/3 17 15.382 TL
Rektör 1/4 25+ 16.516 TL

Yukarıdaki tabloda yer alan maaş bilgilerine göre,

  • Öğretim görevlisi maaşları 7.988 TL ile 8.746 TL arasında,
  • Araştırma görevlisi maaşları 8.194 TL ile 8.353 TL arasında,
  • Doktor öğretim üyesi maaşları 9.178 TL ile 9.234 TL arasında
  • Doçent maaşları 9.407 TL ile 11.185 TL arasındadır.

Dekan yardımcısı, yüksekokul müdürü ya da rektör olmayan profesör maaşları 13.016 TL ile 14.989 TL arasında ödenirken, dekan yardımcısı, yüksekokul müdürü, dekan ya da rektör unvanıyla çalışan akademisyenler, 16.516 TL’ye kadar maaş almaktadır.

Hemşirelikte Akademisyen Maaşları

Hemşirelikte akademisyen maaşları kazanılmış hak aylığı derece kademesi ile kıdem yılı baz alınarak ödenirken, tıp alanında kariyer yapmış akademisyen maaşları ile herhangi bir farklılık göstermediği bilinmelidir.

Buna göre, tıp ya da hemşirelik alanında mesleğe yeni başlamış bir akademisyen 2022 yılında 8 bin liraya yakın maaş alırken; meslekte 25 yılını geçirmiş bir rektör 17 bin liraya yakın maaş alır. Unvana ve hizmet yılına göre detaylı maaş bilgisi için yukarıdaki tablo incelenmelidir.

Akademisyen Maaşları 2022 Zammı

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere akademisyen maaşlarına yapılan zamlar, memur toplu sözleşme masasında belirlenmektedir diyebiliriz. Son yapılan TİS'e göre 2022 yılında zam oranları, enflasyon farkı eklenmemiş haliyle %5 (Cumhurbaşkanı kararıyla 2,5 daha eklendi) + 7’dir. Bu zam oranına ayrıca enflasyon farkı eklenmektedir.

Özetle; 2021 yılında en düşük 6.121,00 TL olan akademisyen maaşların, içerisinde bulunduğumuz 2022'de en düşük 7.988 TL olmuş, yaklaşık 1.867 TL artmıştır. Akademisyen alanında en yüksek maaş rektör maaşlarıdır. 2022'de Rektörler 16.516 Türk lirası maaş alacaklardır.

Sonuç itibariyle 2022 yılında akademisyen maaşlarına yapılan zam, ek zammın ilave edilmesiyle %30,955'dir. Özel üniversiteler, kendi bütçe planları ve kararları doğrultusunda 2022 yılı için çalışanlarına daha düşük ya da daha yüksek oranlarda zam yapabilir.

Özel Üniversite Hocaları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi maaşları, çok daha geniş bir skaladadır. Özel üniversiteler, bünyelerindeki çalışanlara tecrübelerine ve birikimlerine göre 40 bin Türk lirasına kadar maaş ödemesi teklif edebilir.

Özel üniversitelerde akademisyen maaşı minimum tutar olarak devlet üniversitelerindeki akademisyen maaşına yakındır. Birçok özel üniversite, bünyelerindeki akademisyenlere devlet üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşı kadar ödeme yapar. Dolayısıyla yukarıdaki tabloda yer alan maaşların, özel üniversitelerdeki akademisyenler için de geçerli olduğu söylenebilir.

Özel üniversitelerde ise akademisyen maaşları anlamında bir üst sınır bulunmaz. YÖK tarafından yayınlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu” esas alındığında TOBB Üniversitesinin, Koç Üniversitesinin, Kadir Has Üniversitesinin, Sabancı Üniversitesinin ve Özyeğin Üniversitesi; bazı akademisyenlerine Türkiye’deki en yüksek akademisyen maaşlarını öder. En düşük net maaşın (minimum maaşın) en yüksek olduğu üniversiteler ise şöyledir: Sabancı Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi…