Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu Ofis Bir Sen Samsun İl Başkanı Fevzi Gül, memura ikramiye verilmemesinin büyük adaletsizlik olduğuna vurgu yaparak memurların eşitlik istediğini ve gerçek adaleti beklediklerini söyledi

Gül, yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında,

Devletimizin kamuda çalışan işçi, işçi ve memur emeklilerine ikramiye ödemesi çok güzel ve memnuniyet vericidir. Hatta ve hatta bu ikramiyelerin en az bir asgari ücret tutarında olması gerekmektedir. Fakat ne hikmetse Ülkemizde memurların dışında herkese ama herkese ikramiye var bir emeği ile geçinen memura ikramiye yok. Ve bunun adına ADALET deniyor. Adaletiniz batsın sizin! Memur eşitlik istiyor, memur gerçek adalet istiyor. Gerçek adalet sadece emekli memur, işçi ve işçi emeklisine değil, kamudaki tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapılması ile sağlanabilir. Madem kamu hizmetleri memur ve işçi eliyle birlikte görülüyor, her ikisine de eşit ve adaletli bir şekilde davranılması gerekmez mi? Çalışanlar arasında farklı uygulamalara gidilmesi halinde, haktan, adaletten ve eşitlikten bahsedilmesi söz konusu olabilir mi?

dedi.

Ekonomi İyiye Gidiyorsa Memura Neden İKRAMİYE Verilmiyor!

Fevzi Gül,

Yetkililerce sürekli ekonominin iyiye gittiği söylenilmesine rağmen, ne hikmetse yıllardır memur ve memur emeklileri bundan tek kuruş bile faydalanamamıştır. Hatta ve hatta faydalanmayı bırakın, bu ülkede sürekli bir şeylerin bedelini memur ödemiştir. Bu ülkede herkese ikramiye verilirken, emeği ile geçinen memura neden ikramiye verilmiyor? Memur neyin bedelini ödüyor, ya da neyin bedeli ödettiriliyor?  Bunu biz kamu çalışanları olan memurlara birinin açıklaması gerekmektedir”

dedi.

GÜL, Yetkililere seslendi;

Buradan yetkililere sesleniyoruz; ailesi ile birlikte yaklaşık yedi buçuk(7,5) milyon seçmene sahip memur kesimini hiçe saymak demek, kendi gelecekleri ile oynamak demektir. Hiç kimse kusura bakmasın memurlara haksızlık yapanlara bundan sonra gülüp geçecek değiliz.  Bu adaletsizliğe biran önce son verilerek, memurların haklı taleplerine kulak verilmesi gerektiğini düşünmekte, kamuda çalışan memurlara tıpkı kamuda çalışan diğer işçiler gibi dini ve milli bayramlarda olmak üzere yılda en az altı(6)ikramiye verilmesi gerekmektedir. Aile içerisinde yapılan bu haksız uygulama ve ayrımcılık biran önce ortadan kaldırılmalıdır”

dedi.