Günlerdir sağlık ortamı yıkılıyor adeta!

Hekimler çaresiz ve ne yapacağını bilemez haldeler...

Özellikle cerrahi branşlarda hizmet veren doktorların eli kolu bağlanmış vaziyette...

Hekimler şarkı sözündeki gibi “Gitmek mi zor kalmak mı zor...” kıvamında bekliyorlar...

Konu: Geçtiğimiz günlerde iktidar tarafından TBMM’nin (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gündemine getirilen ve Sağlık Komisyonunda uzun uzun ciddi tartışmalara neden olan yasa tasarısı.

Yine torbaya atmışlar ama...

Nereden bakarsanız bakın son derece tutarsız ve anlamsız göründüğü öne sürülmekte...

***

TBMM Sağlık Komisyonunda tartışılan yasa tasarısının birkaç maddesini paylaşayım sizinle...

Meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak...

“Personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak...”

Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolü ile koruyucu sağlık hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmemesi gibi bakanlıkça belirlenen performans hedeflerine ulaşılamaması halinde sözleşmenin bakanlıkça yenilenmemesine karar verebilir (Aile Hekimleri için)

***

Şimdi...

Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan kamu hastaneleri birliği, genel sekreterlik gibi bir çok düzenleme çoktan tarihe karıştı ancak...

O Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Sağlık Meslekleri Kuruluna;

Etik kurulları belirleme, meslekten men cezasını verme yetkisinin tanınması hekimleri, sağlık ortamını iyice gerince...

Bazı maddeler geri çekildi...

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Tufan Kumaş söz konusu tasarının hekimlik mesleği ve hekimlerle ilgili bir çok olumsuzluk içerdiğini ifade ederek “Bu kadar ağır yaptırımlar, hekimlik uygulamasının yapılabilmesini imkansız hale getirir"  diyor.

Acaba asıl hedef kamu sağlık kurumlarını fiilen tedavi hizmeti verilemez hale getirmek mi?

Çünkü bu şartlarda bir çok cerrah risk almamak için ameliyat yapmak istemeyebilir...

Bilemedik...

***

Yasa tasarısında yer alan “Personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak” maddesine tepki gösteren oda başkanı Dr. Kumaş, “Sanki ülkemizde hekimlerin hastasını darp etmesi gibi bir sorun varmış gibi yasa tasarısı düzenleniyor. Ben hekimim niye saldırayım! Kaldı ki sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına her daim hekimler ve sağlık çalışanları maruz kalmıştır” dedi.

Başkan Dr. Kumaş şöyle konuştu:

Yasa tasarısı adeta hekimlerin üzerine baskı kurmak için düzenlenmiş. Ameliyat sonrası geçici de olsa oluşabilecek komplikasyonlardan hekimler sorumlu tutuluyor. Her cerrahi müdahale hasta için risktir. Örneğin ameliyat sonrası hasta enfekte olabilir, emboli atabilir... Bu sorunu hekime yükleyerek geçici de olsa meslekten men etmek hiçbir dayanağı ve mantığı olmayan bir uygulamadır. Hekimin ihlali veya kusuru varsa zaten ceza veriliyor.

Bu tasarı yasallaşırsa hiçbir cerrah baskı ve tehdit altında operasyon yapmak istemez. Kimse de cerrah olmak istemez.

Lale Akasoy