Sağlık sektöründe şiddet olayları, her geçen gün artarak devam ediyor. Sağlık çalışanları, şiddet ve zorlu çalışma koşulları nedeniyle ülkeyi terk etme eğiliminde.

Sağlık çalıştayı sunumlarında yer aldı

Hekim eksikliği ve yetersiz sağlık politikaları, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırıyor. Bu durum, sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarıyla vatandaşlar arasında gerginliklere yol açıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları, 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde düzenledikleri Sağlıkta Şiddet Çalıştayı'nda yapılan sunumları raporladı.

Anket sonuçları açıklandı

Sağlık çalışanlarının çalışma ortamındaki en büyük sorununun şiddet olduğu belirtilen bir rapor, Kasım-Aralık 2023 döneminde yapılan hekimlerle yapılan anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan 10 hekimden yaklaşık 9'u çalışma hayatları boyunca en az bir kez hasta veya hasta yakını tarafından şiddet gördüklerini ifade etti. Şiddet görenlerin neredeyse üçte ikisi ise bu durumu beyaz kod veya yetkili mercilere bildirmedi. Ayrıca, ankete katılan 10 hekimden 6'sı son bir yıl içinde hasta veya hasta yakınlarından şiddet görmüşlerdi.

Beyaz reform sınıfta kaldı

Raporda, Sağlık Bakanlığı'nın meslek örgütlerinin görüşlerini almadan hazırlanan ve "beyaz reform" olarak adlandırılan mevzuat değişikliklerinin şiddete çözüm getirmediği vurgulanarak, "Halen çalışma alanlarımızda şiddeti tedirginlikle hissediyoruz ve üstelik şiddet ortamının çalışma hayatlarımızın bir parçası haline gelmesi de sağlık hizmetlerinin sunulmasını engelliyor" ifadelerine yer verildi. 

Diyaliz Skandalının Ardından Sağlık Müdürü Konuştu:’ 3 hastamız entübe’ Diyaliz Skandalının Ardından Sağlık Müdürü Konuştu:’ 3 hastamız entübe’

Raporda, "Erken randevu alınamaması, randevu aralıklarının yakınlığı nedeniyle kapıda bekleme sürelerinin uzaması, hastaya durumunun gerektirdiği en az sürenin ayrılamaması, özetle zaman baskısı nedeniyle erken ve nitelikli hizmete ulaşılamaması şiddeti doğurmaktadır" ifadeleri de yer aldı.