100.000 kişiye düşen hekim sayısı istatistiğine bakıldığında ise; Türkiye’nin Kamboçya’nın dahi gerisinde kaldığı görülüyor.

Toplam hekim sayısı 194 binde kaldı

Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllığı'na göre, bakanlık bünyesindeki hastanelere başvuru ve ameliyat sayıları bir önceki yıla göre arttı. Ancak, uzman hekim sayısındaki artış bu talebi karşılamadı. Bir yılda yaklaşık 1 milyar kişi hekime başvururken, 6 milyona yakın kişi de ameliyat oldu. Toplam hekim sayısı ise 194 binlerde kaldı. 

Sağlık Bakanlığı Personel Sayısı 2024! Sağlık Bakanlığı Personel Sayısı 2024!

Hekim sayısı Türkiye’de 228, AB’de 402

Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 228 iken, AB ülkelerinde bu rakam 402, OECD ülkelerinde ise 372. 

Ebe-hemşire sayısı Türkiye’de 356, AB’de 890

Ebe-hemşire sayısının 100 bin kişiye düşen sayısı ise 356 oldu. Bu veri AB ülkelerinde 890, OECD ülkelerinde ise 1002. 

Hastanelere başvuran hasta sayısı 375 milyon

Sağlık Bakanlığı hastanelerine başvuran hasta sayısı 2021'de 305 milyondan 375 milyona, üniversite hastanelerindeki hasta sayısı 40 milyondan 45 milyona, özel hastanelere başvuran hasta sayısı da 69 milyondan 75 milyona çıktı. 

Birinci basamağa başvuru sayısı 340 milyon

İlk basamak sağlık hizmetlerine başvuru ise 340 milyonu geçti. Bir yılda 1 milyara yakın kişinin hekime başvurduğu ve bu sayının rekor düzeyde olduğu görüldü. Kişi başına hekime başvuru sayısının ise 2022'de 10 iken, 2023'te 11.5'e yükseldiği belirtildi. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan Kubilay Yalçınkaya, uzman hekim sayısındaki artışın yetersiz olduğunu ve bu durumun hekimlerin kamuyu tercih etmemesine ve yurt dışına göç etmesine neden olduğunu ifade etti. 

Türkiye'nin kişi başına hekime en fazla başvuran ülkeler arasında 4. sırada yer aldığını belirten Yalçınkaya, sağlık hizmetlerine olan talebin her geçen yıl arttığını ve sağlık sorunlarının çözümünde ekonomik krizin önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği Sosyal İşler Sekreteri Abdurrahman Aktürk, son bir yılda uzman ve pratisyen hekim sayısının 2 bin 745 kişi arttığını belirtti. Ancak, Türk Tabipleri Birliği verilerine göre, 2023 yılında yurt dışında çalışmak üzere iyi hâl belgesi alan hekim sayısının 2 bin 785 kişi olduğunu ifade etti. 

Sağlık Çalışanı Nafize Çelebi Vefat Etti Sağlık Çalışanı Nafize Çelebi Vefat Etti

Sağlık Bakanlığı Personel Sayısı 2024! Sağlık Bakanlığı Personel Sayısı 2024!

Aktürk, sağlık sektöründeki şiddet vakaları, özlük ve mali hakların yetersizliği, artan iş yükü gibi nedenlerle yurt dışına çıkan hekim sayısının, sisteme eklenen doktor sayısını aştığını dile getirdi. Önlem alınmazsa, Türkiye'nin OECD ortalamasına ulaşmasının zor olduğunu belirten Aktürk, istatistik yıllığı verilerine göre ebe-hemşire toplam çalışan sayısının 290 bin 350 olduğunu, ancak OECD ortalamasına ulaşabilmek için sisteme eklenmesi gereken sayının 817 bin 221 olduğunu söyledi. 

Aktürk, ülke nüfusunun artmadığı ve sağlık bakanlığının yıllık 40 bin hemşire-ebe ataması yaptığı varsayımıyla, OECD ortalamasının ancak 13 yıl sonra yakalanabileceğini belirtti. Bu durumda sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü altında ezilmeye devam edeceğini vurguladı.