Kahveci, çalışma meclisinde toplu sözleşme görüşmesine katılan her bir konfederasyonun kamu görevlileri hakem kuruluna başvurmalarını sağlayacak düzenleme talep etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı, Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temalı 13. Çalışma Meclisi toplantısına katıldı.

Kahveci, kamuda çalışan personelin özlük ve mali haklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kahveci panelist oldu

Toplantıya sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, temsilcileri ve akademisyenler de katıldı. Panelin oturum başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan yaparken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise panelist olarak yer aldı.

Hekim Sen Genel Kurulu Yapılabilecek mi? Ortalık Toz Duman! Hekim Sen Genel Kurulu Yapılabilecek mi? Ortalık Toz Duman!

Kahveci, panelde yaptığı konuşmada çalışma hayatında öne çıkan konuları ve Türkiye Kamu-Sen'in görüş ve önerilerini dile getirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kahveci, konuşmasında geçmişin önemine vurgu yaparak, sürekli değişen dünyada yeni bir çağın kapılarının açıldığını belirtti. Endüstrileşme sürecinin başladığı 18. yüzyıldan bu yana toplumsal yaşamın kökten değiştiğini ve yeni kavramların ortaya çıktığını ifade etti. Endüstri 4.0 sürecinin, işletmelerden çalışma ilişkilerine kadar birçok alanda köklü değişikliklere neden olacağını belirten Kahveci, bu değişimin toplumun her kesimini etkileyeceğini vurguladı.

Yapay zekaya değindi

Gelecekteki değişim sürecinin önemli konularından birinin yapay zekânın ve diğer akıllı teknolojilerin topluma etkisi olduğunu belirten Kahveci, eğitimden kamu yönetimine kadar birçok alanda adapte olma gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, endüstri 4.0 sürecinde ortaya çıkacak yeni istihdam programları, örgütlenme modelleri, sosyal politika önerileri gibi konuların ele alınması gerektiğini vurguladı.

Toplu sözleşme sistemi önemli

Kamu çalışanlarının haklarının korunması ve iyileştirilmesi için toplu sözleşme sisteminin önemine değinen Kahveci, mevcut düzenlemelerin yetersiz olduğunu ve daha etkili bir sistem oluşturulması gerektiğini ifade etti. Sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi ve kamu çalışanlarının haklarının korunması için mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kahveci konuşmasını,

“Bu amaçla; 4688 sayılı Kanun gereği toplu sözleşme görüşmesine katılmaya hak kazanan her bir konfederasyonun Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurabilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Kurulun yapısı Hükümetten bağımsız karar verebilecek bir şekilde belirlenmeli, sonuç üretmeyen toplu sözleşme düzeni mutlak surette değiştirilmelidir. Türkiye Kamu-Sen olarak genel hatları ile ilke ve kırmızıçizgilerimizi ifade ettiğim kamu personel rejiminin ve sendikal örgütlenmenin devletimizi ve kamu hizmetlerini geleceğe uyarlayacak, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinde başarıya ulaştıracak önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Buradan elde edilecek çıktıların önümüzü aydınlatacağına inanıyor, panelde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

diyerek sözlerini noktaladı.