Başkan Mahmut Faruk Doğan: Üniversitelerdeki Sağlık Çalışanlarının Mağduriyetlerini Çözeceğiz! Başkan Mahmut Faruk Doğan: Üniversitelerdeki Sağlık Çalışanlarının Mağduriyetlerini Çözeceğiz!

Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Amasya'daki etkinlikte 3600 ek gösterge ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yardımcı hizmetler sınıfının artık ihtiyaçları karşılamadığını ifade eden Güney, 3600 ek gösterge konusundaki gelişmeleri şu şekilde açıkladı:

"Devlet memurlarının ek göstergelerinin artırılmasına yönelik 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, Ek Gösterge Çalışması başlıklı 51. madde ile ek göstergelere ilişkin çalışmaların 2022 yılında tamamlanacağı kararlaştırıldı. Bu çerçevede, Temmuz 2022'de eğitim, emniyet, diyanet ve sağlık çalışanları sınıfındaki 1. dereceye gelmiş memurlar ile GİH sınıfındaki bazı ünvanların ek göstergesi, 1 Temmuz 2022 tarihinde 3600 rakamına yükseltildi ve 31887 sayılı resmi gazetede yayınlandı."

Dört meslek grubu ile GİH sınıfındaki bazı ünvanların ek gösterge 3600 rakamına çıkarılması ile, GİH ve THS’de 1.dereceye gelmiş memurların mağduriyeti 7417 sayılı kanunun TBMM’deki görüşmelerinde sendikamız Türkiye Kamu Sen ve Türk Büro Sen tarafından dile getirilmiş, kanun teklifi hazırlanmış, TBMM’ye taşınmıştır.

14 ve 28 mayıs seçim sath-ı mahallinde; Sn.Cumhurbaşkanımız ve önceki dönem çalışma bakanımız tarafından 1.dereceye düşen memurların ek göstergesinin 3600’e çıkarılacağı, kanun teklifinin hazır olduğu, TBMM açılır açılmaz yüce meclise taşınacağı ifade edilmiştir.

Yetkili sendika tarafından 7.dönem toplu sözleşme sürecinde, mutabakat ve anlaşma sağlanan hususlar arasında, Ek Gösterge Çalışması başlıklı 51.maddeye, 2 yıl önce gerçekleştirilen 6.dönem toplu sözleşmede yer alan cümle aynen, kopyala yapıştır anlayışı ile yazılmış, 3600 ek göstergenin GİH ve THS’de yer alan 1.dereceye düşmüş memurların haricindeki meslek ve ünvanlar bazında çözüldüğü unutulmuştur.

Bu husus da göstermektedir ki; gerekli yetkili sendika, gerek kamu işvereni toplu sözleşme masasında gerekli özeni göstermemiş, 3600 ek gösterge konusunda temmuz 2022 ayında 7417 sayılı kanunla kaydedilen çok önemli aşama ihmal edilmiş, unutulmuştur.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı miadını doldurdu

2008 öncesi ve sonrasında işe girenlerin yaşadıkları hak kayıplarının giderilmesi ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı miadını doldurduğunu ve YHS Çalışanlarının GİH’e geçirilmesini talep ettik. Biz Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, bu talebimizi de masaya taşıdık. Ancak yetkili ama etkisiz konfederasyon bizim bu konuda verdiğimiz mücadeleyi vermedi.”

Memurlara refah payı

Genel Başkan konuşmasının devamında zam oranlarının enflasyon tahmininin altında kaldığını ve refah payı talebini yineledi.