10 Ocak 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na iletilen yazıda, devlet hizmeti yükümlülüğünün ülkenin her bölgesine sağlık hizmetini ulaştırmayı amaçladığı ancak hekimlerin gelecek planlamasını engellediği, istemedikleri yerlerde çalışmaya zorladığı ve temel haklarına zarar verdiği vurgulandı.

Hekimlerin pratisyenlikten sonra uzmanlık ve yan dal uzmanlığı olmak üzere üç kez zorunlu hizmetle karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen yazıda, bu durumun yan dal uzmanlık kadrolarının boş kalmasına neden olduğu, istifaları ve göçü artırdığı ifade edildi. Yazıda, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği'nin "Hekim ve İnsan Gücü" raporuna atıfla, önümüzdeki yıllarda çocuk hastalıkları yan dallarında hekim açığının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekildi. Türk Tabipleri Birliği, motivasyonu artırıcı mekanizmaların oluşturulması çağrısında bulunarak, sağlık sistemini güçlendirmek adına reformlar yapılması gerektiğini vurguladı.

“ZORUNLU HİZMETİN SAĞLIK HİZMLETLERİNE OLUMLU BİR ETKİSİ YOK”

Yan dal uzmanlığı için zorunlu hizmete giden hekimlerin altyapısı uygun olmayan hastanelere atandığı ve uzmanlık alanında tedavi olanağı sağlanamadığı da dile getirilen yazıda şu ifadelere yer verildi:  “Mevcut sağlık sistemi ve sağlık altyapısı koşullarında zorunlu hizmetin sağlık hizmetlerine olumlu bir etkisi bulunmadığı açıkça görülmektedir. Önemli olan eşitsizliklerle mücadele edilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerini temel alan bir kurguyla toplumun hastalanmasının önüne geçilmesi ve yan dal uzmanlığından başlanılarak zorunlu hizmetin kaldırılmasıdır. Sağlık hizmetlerinin dağılımındaki bozukluk, ancak diğer faktörlerin (teknoloji, sağlık çalışanlarının dağılımı, politik amaçlı atamaların terk edilmesi vb.) düzeltilmesi ile motive edici yaklaşımları içeren hekim dağılımı çalışmalarının birlikte yürütülmesi yoluyla giderilebilir. Bu şekilde, hekimlerin ve toplumun mutlu ve sağlıklı olacağı bir sağlık ortamı gelişebilecektir.

"MECBURİ HİZMET KALDIRILMALI"

Kabus Doktor Davasında Ara Karar Açıklandı! Kabus Doktor Davasında Ara Karar Açıklandı!

Bakanlığınız tarafından konunun gündeme alınarak; yan dal uzmanlığında mecburi hizmetin kaldırılması, ekonomik ve özlük hakların geliştirilmesi, yan dal uzmanlarının mekan, teknolojik donanım, çalışan yönünden uygun koşullar bulunan hastanelere atamalarının yapılacak şekilde atama programları düzenlenmesi işlemleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz.”

Editör: Serap