Bazı uzman doktorlar, siyasilerin devreye girmesiyle ilçelerden merkeze atanmalarını sağlayarak, merkezdeki uzman doktor ihtiyacının geçici doktorlar ile karşılanmasına neden olduklarını belirtiyorlar. Ancak, gönderilen doktorlar, bu tayinlerin sözleşmelerine aykırı olduğunu iddia ediyorlar ve Sağlık Müdürlüğü'nün resmi yazı ile görevlendirme yapmadığını vurguluyorlar.

Doktorlar, bu tayinlerin yasaya aykırı olduğunu savunarak, sadece "Deprem, OHAL ve savaş dönemlerinde" böyle bir tayinin mümkün olabileceğini hatırlatıyorlar. Ayrıca, hastanelerdeki yönetimsel eksiklikler nedeniyle sağlık hizmeti sunmanın zorlaştığını ifade ediyorlar. Günde 80 hastaya bakan doktorlar, yetersiz şartlar altında hasta bakmanın zorluğundan şikayetçiler.

Bu sorunlar nedeniyle birçok doktor istifa ediyor ve sağlık sistemi daha da zor bir durumla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, hastanelerde başhekimlik pozisyonunun uygun şekilde doldurulmaması da bir diğer sorun olarak ortaya çıkıyor. Yasaya göre, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için başhekimlik pozisyonuna en az Doçent ünvanlı bir öğretim üyesinin atanması gerektiği halde, vekaleten başhekimliğe atanan kişinin uzman bir doktor olduğu belirtiliyor. Bu durum, hastanelerdeki yönetimsel sorunları daha da karmaşık hale getiriyor.

Ameliyatlık hastalar eve gönderiliyor

Kentin en büyük hastanesinde yaşanan yönetim boşluğu ve kriz nedeniyle ameliyat olması gereken hastaların çoğunu eve göndermek zorunda kaldıklarını söyleyen doktorlar, yaşananlardan Diyarbakır Sağlık müdürü Dr.Hakan Pamukçu’nun yönetim biçimini sorumlu tutuyor. Batman’dan Diyarbakır’a gelen Dr.Pamukçu’nun Batman’da uyguladığı ve bir çok doktorun istifa etmesine sebep olan yönetim biçimini buradaki doktorlara dayattığı ileri sürüldü.

Doktorlar, Sağlık Müdürü Pamukçu’nun ilçelere istekleri dışında geçici görevlendirme ile gönderdiği doktorlara ileride sorun yaşamamak için görevlendirme yazısı vermediği sonradan mesaj olarak attığını söyledi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yönetimsizlik nedeniyle başı boş olduğunu ve doktorların insiyatifi ile işlerin yürüdüğünü belirten doktorlar, bu sistem nedeniyle bir çok doktorun ayrılmak istediğini söyledi.

"Yöneticiler yaşananları seyrediyor"

Türk Tabipler Birliği merkez konseyi eski üyesi Dr.Halis Yerlikiya, doktorların mutsuz olduğunu ve hastanelerinde şartlar bakımından çok yetersiz olduğunu ifade etti. Şartlar nedeniyle ayrılan doktor sayısının her geçen gün artığını söyleyen Yerlikaya. “Yaşanan sorunlar nedeniyle hastalar randevu alamıyor. Ekonomik şartlar nedeniyle vatandaş artık özel hastaneye gidemediği için devlet hastanelerine başvuruyor. Buda doktorun hasta yükünü artırıyor. Ama maalesef yöneticiler bu konuda sesiz kalıp olanları sadece seyretmeyi tercih ediyor” diye konuştu. 

Hastane Ekmeği Küflü Çıktı! Denetimsizlik Mi? Hastane Ekmeği Küflü Çıktı! Denetimsizlik Mi?

Hastanede geçmişte Başhekimlik te yapan Genel cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bahri Çakabey’in de istifa dilekçesi verdiği öğrenildi.

Nazmi Karaman