Torba yasa görüşmelerinde beklentilerini karşılayamayan kamu çalışanlarına müjde niteliğinde bir yazıya imza atan Erdoğan Sağlam, 3600 ek gösterge, kira yardımı, yemek yardımı, yardımcı hizmetler sınıfı, tazminat ve vergi dilimi gibi konularda bekleyen düzenlemelerin kabul edilen 43 madde içinde yer almadığını belirtti. Ancak, 4 Aralık Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'na gelen torba yasa görüşmelerinin ertelenmesini değerlendiren Sağlam, bu durumun gelecekteki torba yasa görüşmelerinde kamu çalışanlarının beklentilerinin karşılanabileceğine dair analizlerde bulundu.

İşte T24 yazarı Erdoğan Sağlam'ın, ''Torba yasa görüşmelerinin ertelenmesi ne anlama geliyor?'' başlıklı yazısındaki memurlarla ilgili bölümü:

Meclis Genel Kurulunda torba yasa görüşmeleri ertelendi

Torba yasa teklifinin 7 Aralık 2023 günü yapılan birleşiminde, torba yasa teklifinin 43'üncü maddesinin kabulünün ardından; Genel Kurulun aynı gün alınan, 8 Aralık 2023 Cuma günü toplanmasına ilişkin kararın uygulanmamasına (başka bir deyişle 8 Aralık 2023 Cuma günü Genel Kurulun toplanmamasına) ilişkin karar Genel Kurulun onayına sunularak kabul edildi.

Bu kararın ardından verilen ara sonucunda torba yasa teklifinin görüşmelerine geçildi, ancak Komisyonun yerinde olmaması nedeniyle torba yasa tekfinin görüşülmesi ertelendi ve gündemde başka bir konu da bulunmadığından, alınan karar gereğince 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ni görüşmek için 11 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 12.00’de toplanmak üzere birleşim kapatıldı.

Bu durumda bütçe görüşmeleri tamamlanıncaya kadar torba yasanın Meclis Genel Kurulunda görülümesin imkânı kalmadı.

Bakan Işıkhan: Gündemimizde Staj Mağdurları Ve Kademeli Emeklilikle İlgili Bir Çalışmamız Yok! Bakan Işıkhan: Gündemimizde Staj Mağdurları Ve Kademeli Emeklilikle İlgili Bir Çalışmamız Yok!

7 Aralık 2023 tarihinde alınan Danışma Kurulu önerisi uyarınca, Meclis Gene Kurulunda bütçe görüşmelerine 11 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 12.00’de başlanacak ve Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu teklifi görüşmelerinin bitimine kadar, resmî tatil günleri dâhil, her gün saat 11.00’den günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edecek.

Bütçe görüşmelerinin 14 günde tamamlanması ve bütçe görüşmelerinin son günü olan 24 Aralık 2023 Pazar günü görüşmelere saat 12.00’de başlanması ve bu birleşimde Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışmalara devam etmesi öngörülüyor.

Yine 7 Aralık 2023 tarihinde karar uyarınca 26, 27 ve 28 Aralık 2023 Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin “Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işler görüşülecek.

Bu demektir ki, torba yasanın bu yıl içinde kabul edilerek yürürlüğe girmesi için çok kısa bir süre var. Yani yılın son günlerinde kabul edilir, Cumhurbaşkanınca onaylanır ve Resmi Gazete’de yayımlanırsa yürürlük tarihine ilişkin hüküm çerçevesinde yürürlüğe girmesi mümkün olabilecek.

Bu ertelemeyi nasıl okumak gerekir? Bu ertelemenin bilinçli bir tercih olduğu anlaşılıyor!

Peki erteleme neden yapılmış olabilir

Bazı kişilerin temenni ettiği gibi, reel sektörün enflasyon muhasebesinin (düzeltmesinin) vergi matrahına etki etmemesi yönündeki taleplerinin dikkate alınabilmesi için erteleme yapılmış olabilir mi?

Sanmıyorum.

Erteleme muhtemelen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personeline verilmesi öngörülen 45 bin liralık ek tazminatın yarattığı tartışmalar ve kamudaki diğer personelin taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Ancak erteleme tabii ki başta enflasyon düzeltmesi olmak üzere torba yasa ile yapılması düşünülen veya yapılması mümkün olan düzenlemelere ilişkin son bir değerlendirme yapılmasına da olanak sağlayacaktır.

Umarım Maliye Bakanlığı, piyasadan gelen taleplere kulak verir ve enflasyon düzeltmesinin tüm mükellefler için vergi matrahını etkilememesi yönünde düzenleme yapılmasını sağlar.

t24

Editör: Serap