Toplu Sözleşme ve Hakem Heyeti Süreci hakkında bilgi veren Genel Başkan Türkeş Güney, 2024-2025 yıllarını kapsayan bu dönemin ciddi bir hazırlık gerektirdiğini ifade etti. Memur sorunlarının çözümüne yönelik önerilerin ve çözüm yollarının hazır olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla bir kitap hazırlandı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunuldu. Ancak, Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk gününde, yetkili sendika tarafından talep edilen maddelerin kabul edilmemesi ve uzlaşmazlıkla sonuçlanması, memur kesimini hayal kırıklığına uğrattı.

Güney, Hakem Kurulu'nun yaptığı çalışmalar sonucunda önerilen zam oranlarının kabul edilmesine rağmen, piyasa gerçeklerine ve büyümeye dayalı bir payın verilmediğini ve hatta resmi enflasyon tahminlerinin altında bir zam oranının kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Bu gelişmeler ışığında, memurların taleplerinin ve haklarının korunması için daha fazla çaba harcanması gerektiği açıktır. Memurlar, 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin sonuçlarına karşı duydukları endişeyi ve memnuniyetsizliği ifade ederken, yetkili sendikanın bu konudaki sorumluluğunu sorgulamaktadırlar.

Refah payı, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılması taleplerimize değinen Genel Başkanımız Türkeş Güney, “emeklilerimizin 8.077 TL’lik ek ödemeden faydalanması, yardımcı hizmetliler, bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, kira, ulaşım, ısınma ve yemek yardımı gibi birçok başlığın, pazarlık sürecinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti toplantılarında masaya taşınmadığına, milyonların merakla beklediği konuların çözülmek yerine havanda su dövülerek zamanın boşa harcandığına ısrarla vurgu yaptık.

Mevcut Hakem Kurulu’nun 6 kamu işveren tarafı, 5 sendika tarafı temsilcisinden oluşan adaletsiz yapısıyla yeni bir karara imza atması ve Kamu İşveren tarafının sözünün üstüne söz söyleme şansının olmadığı bir kere daha görülmüştür. Gerek toplu pazarlık gerekse hakem sürecinde önerilen maaş artışlarının beklenen enflasyonun dahi altında kalmasından ve kamu işveren tarafının ifadelerinden anladığımız, 2023 Temmuz ayında memurlara yapılan artışların 2024 ve 2025 yıllarında memurlardan mahsup edilmek amacı taşıdığı görülmüştür.

Resmi enflasyon tahminin %33 olduğu bir ortamda kamu çalışanlarına toplamda %25’lik bir artış yapılmasının memur ve emeklileri enflasyona ezdirmekten başka bir izahı yoktur. Bu durumun sorumlusu, kamu işveren tarafının bu yaklaşımına tepkisiz kalarak yaşananlara çanak tutan yetkili ama etkisiz konfederasyon ve sendikalarıdır.”

Ali Yalçın'dan Eğitime Dair Yeni Açıklama: Öğretmenlik Meslek Kanunu Detayları! Ali Yalçın'dan Eğitime Dair Yeni Açıklama: Öğretmenlik Meslek Kanunu Detayları!

Memurlara seslenen Genel Başkanımız Türkeş Güney, “Türkiye Kamu-Sen olarak günlerdir teknik heyetimizle Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda süreci an be an takip edip kamu çalışanlarına yeni kazanımlar ekleyebilmek amacıyla mücadelemize devam ettik. Ancak her daim eleştirdiğimiz Hakem Heyetinin yapısı gereği sonuç yine memurlarımızın aleyhine çıkmıştır.

Türk Büro Sen