7.dönem toplu sözleşme kapsamında yapılan düzenleme ile ilgili detaylar şu şekildedir: "49. Yurt içi yer değiştirme masrafı (1) Kamu görevlilerinin yurt içinde sürekli görevle başka yere naklen atanması hâlinde; yeni görev mahallinde göreve başlaması kaydıyla kendisine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen unsurlar (atandığı yere günübirlik gidip gelenler ile ikametgâhının bulunduğu yere atananlar hariç olmak üzere), ev eşyasını yeni görev yerine fiilen taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın eski memuriyet mahallinden yeni memuriyet mahalline kadar ödenir."

Bu düzenlemeyle birlikte nakli çıkan memurların, ev eşyasını yeni görev yerine taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın harcırah alabilmesi sağlanmış olacak. Harcırah düzenlemesi 2024 yılı başından itibaren geçerli olacak.

Şu anki düzenlemede ise sürekli görevlerine naklen atanmış memurların yurt içi yer değiştirme masrafını alabilmeleri için ev eşyasını yeni görev yerine taşıma şartı aranmaktadır. Bunun için de bir nakliye faturası sunulması gerekmektedir. Yeni düzenleme ile bu şart kalkacak ve memurlar ev eşyasını taşıma zorunluluğu olmaksızın harcırah alabilecekler.