Toplu Sözleşme görüşmelerinde, memur ve memur emeklilerinin talepleri konfederasyon temsilcileri ve sendika temsilcileri tarafından sözlü olarak da sunuldu.

Görüşmelerin açılışını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önemli bir dönemece girilen bu sürecin tüm paydaşları için olumlu sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu. 

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği bu görüşmelerin, kamu çalışanlarının yaşam standartlarını ve çalışma koşullarını doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Türkiye'de 85 milyonun tamamı sosyal koruma kapsamı altına alınmıştır"

Ülkemizde eğitimden sağlığa, savunma sanayiinden teknolojik yatırımlara, adaletten güvenliğe, enerjiden sosyal politikalara, çalışma hayatından aile politikalarına, sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar her alanda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye'de 85 milyonun tamamı sosyal koruma kapsamı altına alınmıştır. Bu süreç hayata geçirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kamu yönetimi teşkilatlarımızda ve kamu personel sistemimizde çok etkin ve verimli kararlar alınmasına fırsat vermiştir.

"Toplumsal barışı ve huzuru tesis eden yönetim anlayışını benimsedik"

Bizler, aziz milletimize hizmet etmek gayesiyle yine milletimizden aldığımız yetki ve güçle, AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır ülkemizin yapısal sorunlarını çözerek toplumsal barışı ve huzuru tesis eden yönetim anlayışını benimsedik.

"Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledi"

Kamu yönetim sistemimizi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, en kısa sürede en az maliyetle, en son teknolojilerle kamu hizmetlerini sunmak, şeffaf, hesap verilebilirlik ve katılımın olduğu yönetim anlayışıyla geliştirdik. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ülkemizin tüm il, ilçe, belde ve köylerinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kamu hizmetlerimizi dünyanın birçok ülkesinden daha hızlı ve etkin şekilde sunmayı başardık.

Bildiğiniz gibi 2019 yılında başlayan COVID-19 pandemisi tüm dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz yönden etkilemiştir. Pandemi döneminde kamu görevlilerinin çalışma saatlerinde esneklik sağlayarak uzaktan çalışmalarına imkan sağladık. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlarımızı ekonomik anlamda destekledik. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu çalışanlarının fedakar gayretleriyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize ambulans uçaklarla sağ salim getirilmesi ve tek kişilik odalarda tedavi ettirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü, etkinliğini ve vatandaşına verdiği değeri göstermektedir. Kriz olarak değerlendirilen pandemi dönemi ve sonrasında sağlık ve sosyal güvenlik altyapımızın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Hamdolsun bu imkanlar sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirildi.

"Örgütlenme oranımız, gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir"

Türkiye'de kamu sendikacılığında yakaladığımız yüzde 75'lik örgütlenme oranımız, gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir. Dünyada sendikalaşma oranlarının en yüksek olduğu İskandinav ülkelerinde bile yüzde 60'lar seviyesinde sendikalaşma olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük başarıdır. Bu seviyeye ulaşmamızda sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, örgütlenmenin önündeki engelin kaldırılması, örgütlenmeyi teşvik eden politikalarımızı uygulamaya aktarmamız, ülkemizdeki çalışma barışına ve demokrasiye verdiğimiz önemin yanı sıra, siz sendikalarımızın da çok önemli katkıları bulunmaktadır.

"Örgütlenme oranımız, gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir"

Türkiye'de kamu sendikacılığında yakaladığımız yüzde 75'lik örgütlenme oranımız, gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir. Dünyada sendikalaşma oranlarının en yüksek olduğu İskandinav ülkelerinde bile yüzde 60'lar seviyesinde sendikalaşma olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük başarıdır. Bu seviyeye ulaşmamızda sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, örgütlenmenin önündeki engelin kaldırılması, örgütlenmeyi teşvik eden politikalarımızı uygulamaya aktarmamız, ülkemizdeki çalışma barışına ve demokrasiye verdiğimiz önemin yanı sıra, siz sendikalarımızın da çok önemli katkıları bulunmaktadır.

7. dönem toplu sözleşme takvimi şu şekilde olacak

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek.  Bundan sonraki süreç teknik heyetlerin 14 Ağustos’a kadar çalışmalarını sürdürmesi, 14 Ağustos’ta yapılacak genel görüşmede kamu tarafının teklifini sunması, 17 Ağustos’ta teklifin ve teknik heyetin oluşturacağı raporların müzakeresi, 21 Ağustos’ta ise müzakerelerin neticelendirilmesi için yapılacak toplantılar şeklinde devam edecek. 22 Ağustos’ta süreç kesinlik kazanacak. Toplu sözleşmenin imzalanması halinde karar Resmi Gazete’de yayınlanacak, anlaşma sağlanamaması durumunda ise 23-31 Ağustos tarihleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru ve kurulun karar süreci gerçekleşecektir. 

3 Ağustos'ta 

 • Büro, Bankacılık ve Sigortacılık, 
 • Eğitim, Öğretim ve Bilim, 
 • Sağlık ve Sosyal Hizmetler

4 Ağustos'ta 

 • Yerel Yönetimler, 
 • Ulaştırma, 
 • Kültür ve Sanat

5 Ağustos'ta 

 • Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, 
 • Basın, Yayın ve İletişim, 
 • Enerji, Sanayi ve Madencilik

6 Ağustos'ta 

 • Tarım ve Ormancılık, 
 • Diyanet ve Vakıf ve

 9-10 Ağustos'ta genel görüşmeler yapılacak.

Kaynak : TRT Haber