Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren bu toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlamış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde sürdürülmüştür. Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmuş ve ardından 17 Ağustos'taki ikinci teklifle görüşmeler daha yoğun bir hal almıştır.

Kamu İşveren Heyeti, son olarak 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için yüzde 10, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 6 ve ikinci altı ayı için yüzde 5'ten oluşan zam teklifini sunmuş, ancak sendikalar bu teklifi yeterli bulmamış ve yeni teklifler beklemeye başlamıştır.

Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, zammın belirlenmesi için Hakem Kurulu devreye girecektir. 11 kişilik bu kurul, yüksek yargı mensupları, bürokratlar, sendikacılar ve akademisyenlerden oluşmaktadır ve toplu sözleşmeyle ilgili nihai kararını 31 Ağustos'a kadar açıklayacaktır.

Yetkili konfederasyon Memur-Sen'in talepleri de dikkat çekiyor.

 2024 için yüzde 70 zam talep eden Memur-Sen, üçer aylık dönemler halinde refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemiştir. 2025 için ise yüzde 25 ve yüzde 15 zam talep edilmiştir.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren bu toplu sözleşme görüşmeleri, ülkenin çalışma hayatını ve ekonomisini yakından etkileyecek önemli bir süreç olarak dikkat çekiyor. Taraflar arasındaki müzakerelerin sonucu, milyonlarca kişinin mali durumunu belirleyecek ve ülkenin genel ekonomik dengelerine yansıyacaktır.