Amirler kafasına göre mi takılıyor?" DEMİRCAN, çalışanlar ve amirler arasındaki uygulamalardaki farklılıkları sorgulayarak, adaletin ve mevzuatın tüm taraflar için eşit bir şekilde geçerli olup olmadığına vurgu yaptı. Sorusuyla dikkat çeken DEMİRCAN, hukukun ve mevzuatın herkes için adil bir biçimde uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan DEMİRCAN, çalışanlar arasında dikkat çeken adalet ve mevzuat uygulamalarındaki çelişkiye yönelik önemli bir ses getirdi. Yöneticilerin, çalışanlarla ilgili şikayetlerde mevzuata dikkat çekerken, kendi sorumlulukları altındaki durumlar için farklı bir işleyişe başvurduğu konusunda endişelerini dile getirdi.

DEMİRCAN, açıklamalarında özellikle hukuka aykırı disiplin cezalarının verilmesi konusuna dikkat çekerek, kaç idareci, kaç müdür, kaç başhekim ve kaç başkan hakkında işlem yapıldığını sorguladı. Ayrıca, bu sorumlulardan kaçına ceza verildiğini ve kaçının mahkeme masraflarını ödediğini merak ettiğini belirtti. Tüm çalışanların bu konuda büyük bir merak içinde olduğuna vurgu yaptı.

Genel Başkan, açıklamalarında şu soruları yöneltti: "Yoksa hukuk ve mevzuat sadece personel mi uymak zorunda? Amirler kafasına göre mi takılıyor?" Bu sorularıyla, adaletin ve mevzuatın sadece çalışanlar için değil, yöneticiler ve amirler için de aynı şekilde uygulanması gerekliliğine dikkat çekti.