Özellikle İstanbul’daki hastaneler için ortaya çıkan tablo kaygı verici bir durum yaratıyor. Uzmanlar, bu branşın tercih edilmemesi halinde çocuk doktoru bulmanın zorlaşacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde Sokak Köpekleri Tedirginliği Kayseri Şehir Hastanesi’nde Sokak Köpekleri Tedirginliği

İstanbul’da Boş Kalan Kadrolar

Sonuçlara göre, İstanbul’daki Bağcılar, Ümraniye, Haseki ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde pediatri branşını tercih eden doktor olmadı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin 30 kişilik kadrosundan sadece ikisi dolarken, Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne 10 doktor yerleşebilirdi ancak sadece 1 kişi tercih etti. Kartal Şehir Hastanesi’nin 15 kişilik kadrosunun sadece 2’si, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin 15 kişilik kadrosunun ise 3’ü doldu.

Uzmanlar Uyarıyor

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, pediatri branşının tercih edilmemesinin nedenleri arasında ağır iş yükü ve son zamanlarda artan malpraktis davaları nedeniyle doktorların ciddi tazminat ödemek zorunda kalmalarını gösterdi. Ayrıca, Anadolu’daki bazı tıp fakültelerinde yeterli eğitici kadro bulunmaması da tercih edilmeyi azaltan faktörler arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Çokuğraş, “Çocuk hastalıklarını tercih eden az sayıdaki asistan doktorların iş yükü katlanıyor ve bu da asistan istifalarını gündeme getiriyor. Eğer sistem böyle devam ederse, çocuklarımıza ve torunlarımıza bakacak çocuk doktoru bulamayacağız.” dedi.

İstanbul’daki Bazı Hastanelerde Doluluk Oranı

Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültelerinde açılan pediatri kadroları ise tamamen doldu. Ancak, Kasım ayındaki TUS yerleştirmelerinde de çocuk sağlığı ve hastalıkları kadrolarının %60’ı boş kalmıştı. Bu durum, pediatri alanındaki krizin devam ettiğini ve acil çözüm bulunması gerektiğini gösteriyor.

Gelecekte Ne Olacak?

TUS yerleştirme sonuçları, pediatri alanında ciddi bir doktor eksikliği yaşanacağını ve bu durumun çocuk sağlığı hizmetlerinde aksamalara neden olabileceğini işaret ediyor. Uzmanlar, sağlık sisteminin bu sorunlara çözüm bulması gerektiğini vurguluyor.