Haber merkezimize son günlerde yapılan ihbarlarda Tıbbi Sekreterlerin sürekli işçi kadrosunda olan Başhekimlerin sekreterine yada İşçi Şeflerine bağladıkları belirtiliyor. Sağlık profesyonelleri gelinen noktayı “rezillik” olarak tanımlarken “Yakında başımıza müdür olacaklar.” sitemlerini dile getiriyorlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişini düzenliyor. Geçici 23 ve Geçici 24. maddelerin uygulanmasına dair usul ve esasları içeren yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi ve bu doğrultuda çalışan personel sürekli işçi statüsüne geçti.

Sürekli İşçiler Kamu Görevlisi Sayılır mı? Memura Vekalet Edebilir mi? Tıklayın

Özellikle, hastanelerde kimsesiz hastaların bakımı, yoğun bakım, palyatif gibi birimlerde yatan hastalarda oluşması muhtemel yatak yaralarının önlenmesi, hastaya pozisyon verilmesi amacı ile istihdam edilen klinik destek elemanı personel, bu alandan çekilerek tamamen evrak ve hasta taşıma amacı ile değerlendirilmeye başlandı. Bu durum diğer personelin iş yükünü artırdı.

Veri giriş elemanı olarak işe başlayan personel,  özlük, mutemetlik, idari büro, satın alma gibi birimlerde görevlendirilirken, memurlar poliklinik hizmetlerinde veri giriş elemanı olarak görevlendirilmeyle karşı karşıya kalmaya başladı.

Çok Kıymetli Yöneticilerimiz Şu Soruların Cevabını Verebilirler mi?

 # Genel İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan memur, poliklinik hizmetleri için veri giriş elemanı olarak görevlendirilirken,  veri giriş elemanı olan sürekli işçi kadrosunda bulunan personelin personel özlük, mutemetlik, idari büro, satın alma v.b alanlarda görevlendirilmesinin mevzuatlara uygunluk durumu nedir?

 # Sürekli işçi kadrosunda veri giriş elemanı işçinin, personel özlük, mutemetlik, idari büro, faturalandırma, satın alma v.b alanlarda görevlendirilmesi durumunda sorumlulukları nedir?

 # Sürekli işçi kadrosunda buluna personelin personel özlük, mutemetlik, idari büro,faturalandırma, satın alma v.b alanlarda görevlendirenlerin sorumlulukları nedir?

 # Sürekli işçi kadrosunda buluna personelin personel özlük, mutemetlik, idari büro,faturalandırma, satın alma v.b alanlarda görevlendirilmeleri hangi eğitim kriteri baz alınarak yapılmaktadır?

 # Sürekli işçi kadrosunda buluna personelin eğitimini almadığı bir alnada görevlendirilmesi işçiyi zorda bırakmakta mıdır?

Öte yandan Sürekli işçilerin yılda maksimum 270 saat fazla çalışma ücreti almaları gerekirken bir çok hastane bu ücretin her ay ödendiği dile getiriliyor.