Başhekimin Ego Sorunu Mu Var? SES Konuyu Gündeme Taşıdı! Başhekimin Ego Sorunu Mu Var? SES Konuyu Gündeme Taşıdı!

Genel Başkan Demircan, yeni kurulan sendikaların sadece belirli bir meslek grubunu temsil etmeyi amaçladıklarını, ancak sendikaların aslında daha geniş bir sorumluluğa sahip olması gerektiğini ifade etti.

Özellikle hemşire sendikalarının sadece hemşireleri temsil ediyor gibi davranmasının diğer meslek gruplarından üyelerin mağduriyetine neden olabileceğine dikkat çekti.

Demircan, "Birisi sendikayı kurmuş ve kalkıp 'Ben sizi tatile göndereceğim, ben size terlik alacağım, forma alacağım' diyor. Sendikanın görevi bu değil. Zaten ödeme kalemlerinin içerisinde de böyle bir şey yok." dedi.

Sendikaların asıl görevinin mali ve sosyal hakların geliştirilmesi, çalışanların maaşlarının iyileştirilmesi için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Demircan ayrıca, sendikaların faaliyetlerini finanse etmek için hazine yardımlarını kullandıklarını ve bu nedenle kamuya karşı sorumlu olduklarını belirtti. Ancak bazı sendikaların bu kaynakları yanlış amaçlar için kullanarak kötü bir örnek teşkil ettiğini söyledi.