Korkmaz, tasarrufun gerçek anlamda gereksiz harcamaların kısıtlanmasıyla yapılması gerektiğini belirterek, çalışanların haklarının korunmasının önemini vurguladı.

Çalışan Haklarına Dokunulmamalı

Korkmaz, yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının alın terinden tasarruf yapılamayacağını belirtti. “Tasarruf tedbirleri kapsamında nöbetleri azaltarak çalışanın hakkından kesmek bir tasarruf değil, ekonomik durumu zaten zor olan çalışanları daha da zora sokmaktır” diyen Korkmaz, gerçek tasarrufun gereksiz harcamaların kısıtlanmasıyla sağlanabileceğini ifade etti.

Sağlık Hizmetlerinde Verimsizlik ve İsraf

Korkmaz, tasarruf tedbirlerinin uygulanmasında verimlilik ve adaletin gözetilmesi gerektiğini belirterek, bazı örnekler verdi. Şehrin en büyük sağlık tesisi olan SEAH merkez kampüs ve 100 yataklı tedavi hastanesinde tüp geçit bulunmadığını belirten Korkmaz, hastaların 112 ambulans ekiplerince taşınmasının iş gücü kaybı ve yakıt giderlerine yol açtığını söyledi.

Korucuk kampüsü ile merkez kampüs arasında yaşanan benzer sorunların da altını çizen Korkmaz, hastaların sürekli taşınmasının sağlık açısından doğru olmadığını ifade etti.

Hukuksuzluklar

Korkmaz, personeller arasındaki eşitsizliğe de dikkat çekerek, 696 sayılı kanuna göre işçi arkadaşların 657 sayılı devlet memurlarının amiri olmadığını belirtti. Bu konuda sendika tarafından Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldığını ve hukuksuzlukların sonlandırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Güvenlik ve Deprem Tedbirleri

Hastanedeki güvenlik tedbirlerine de değinen Korkmaz, acil çıkış ve yangın merdivenlerine plastik kelepçe takılarak insanların kaçış yollarının kapatılmasının ve doğumevi ek bina koridorlarında sarf malzemelerin bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Kamu malını korumakla yükümlü yöneticilerin görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini belirten Korkmaz, bu tür ihlallere dikkat çekti.

Önder Kahveci: "Kamu Çalışanlarının Alım Gücü Giderek Düşüyor" Önder Kahveci: "Kamu Çalışanlarının Alım Gücü Giderek Düşüyor"

Adalet Çağrısı

Son olarak, SEAH yönetiminden personeller arasındaki adaletin sağlanması, güvenlik tedbirlerinin alınması ve gereksiz harcamaların önüne geçilmesi çağrısını yineleyen Korkmaz, süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.