Yurtdışında hekimlik yapabilmek için gereken belgelerin Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) veya Sağlık Bakanlığı'ndan alınabildiği biliniyor.

TTB tarafından yapılan açıklamada, hekimlerin etik geçmişini önemseyen birçok ülke, genellikle yalnızca TTB tarafından düzenlenen "iyi hal" belgesini kabul ettiği vurgulanırken, Ülkeler arasında bu belgelerin ne kadar önemli olduğu farklılık göstermektedir denilerek, “Sağlık Bakanlığı'nın verdiği belgeler bazı ülkelerde yeterli olabilir.” denildi.

Hekim Göçü Kasım Ayında da Aynı Hızla Devam Etti! Hekim Göçü Kasım Ayında da Aynı Hızla Devam Etti!

“TTB tarafından her ay başında güncellenen ve paylaşılan "iyi hal" belgesi sayıları göz önüne alındığında, göç olgusu çok daha çarpıcı bir boyut kazanmaktadır.” denilen TTB açıklamasında, şeffaf ve açık bir şekilde her türlü veriyi paylaşmaya hazır olduklarını belirttiler.

Sağlık Bakanlığı'nın iyi hal belgelerine ilişkin taleplerini bugüne kadar (13 Kasım 2023) kendilerine ulaşmadığını vurgulayan TTB, bu bilgileri gerekli izinleri alarak, kişisel veri koruma yasalarına uygun bir şekilde hem Sağlık Bakanlığı ile hem de kamuoyuyla paylaşmaya hazır olduklarını ifade ettiler.