TTB, YÖK Kanunu'na göre devlet üniversitelerinde asgari ücret ödendiğini ancak vakıf üniversitelerinde 4.702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu farklı bir ücret uygulandığını ifade etti.

Başvuru yazısında, farklı üniversitelerden gelen başvurularla intörn hekimler arasında maaşlarda 5 kata varan farklar oluştuğuna dikkat çekildi.

Vakıf üniversitelerindeki intörn hekimlerin aldığı ücretlerin eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve çalışma hakkının ihlal edildiği vurgulandı.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olan vakıf üniversitesi mezunu hekimlerin de göz önünde bulundurulduğunda tüm intörn hekim maaşlarının en az asgari ücret olarak genel bütçeden karşılanması gerektiği belirtildi.

Yazıda, enflasyon ve son zamlarla birlikte bir öğrencinin eğitim alamayacak hale geldiğine dikkat çekilerek YÖK'ün acil olarak maaş düzenlemesi yapması talep edildi. TTB, intörn hekimlerin eğitim sürecinde yaşadığı zorluklara dikkat çekerek YÖK'ün bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı.