Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Coşkun, tıbbi sekreterlerden eğitimsiz olanların yaptıklarıyla fitili ateşlediklerini öne sürdü.

Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Coşkun, katıldığı bir televizyon programında, sağlık sektöründeki şiddet olaylarının en büyük nedenlerinden birinin eğitim eksikliği olduğunu vurguladı.

Tıbbi sekreterlerin rolüne değindi

Tıbbi sekreterlerin rolüne değinen Dr. Coşkun, “Bu durum her iki taraf için de geçerlidir. Ben bunu sadece vatandaşlar için değil, hekimler ve sağlık personeli için de söylüyorum. Ben yaklaşık 40 yıllık bir hekimim. Bizim zamanımızda deontoloji ve hekim-hasta ilişkileri dersleri vardı. Hekimler, hastalarına doğrudan temas ederdi ve aralarına kimse giremezdi. Ancak son 10 yılda eğitim sistemi biraz zayıfladı gibi görünüyor. Hem sağlık personeli, hem de yeni hekimlerde bazı eksiklikler fark ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Tıbbi sekreterler arasında egosu yüksek olanlar var”

Sağlık sistemine 2003 yılından beri dahil olan tıbbi sekreterlerin, hekimin işini kolaylaştıran önemli personeller olduğunu belirten Ordu Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ali Coşkun, “Bu çok doğru ve akıllı bir uygulama. Ancak maalesef tıbbi sekreterler arasında da eğitimsiz, egosu yüksek ve işi kavrayamayan kişiler bulunmaktadır” dedi.

“Eğitimsiz tıbbi sekreterler var”

Dr. Coşkun, hekime yönelik şiddetin sürekli bir olay olmadığını ancak yaptığı özel araştırmada, bu tür olayların en büyük nedeninin eğitimsiz tıbbi sekreterler olduğunu gözlemlediğini dile getirdi. Dr. Coşkun, “Neden mi? Hasta, bizim için kutsal bir varlıktır. Hasta gelir, bizim bakmamız gerekir ve bunun için zaten eğitim almışızdır. Ancak bazen hasta, doktorun yanında olmayabilir; vizitte olabilir veya başka bir yerde olabilir. Hasta endişeli olabilir ve soruları için doktoru bulamadığında doğal olarak tıbbi sekretere yönelecektir”

Doktorlardan Hastane Yönetimine Tepki: Dönüşümlü Rapor ve İzin Alarak Polikliniği Kitlediler İddiası Doktorlardan Hastane Yönetimine Tepki: Dönüşümlü Rapor ve İzin Alarak Polikliniği Kitlediler İddiası

şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Ne bileyim ben! Otur orada sıranı bekle”

Dr. Ali Coşkun'un sözlerine ek olarak, tıbbi sekreterlerin hastalara doktorun yerini anlatarak, nazik ve anlayışlı bir dil kullanarak, hastayı rahatsız etmeden ve muayene olacağını hissettirerek bu tür durumları çözebileceğini belirtti. Ancak maalesef, eğitimsiz tıbbi sekreterlerin bazıları bu tür durumları daha da kötüleştiriyor. Coşkun, "Doktor nerede?" diye soran hastaya, "Ne bileyim ben! Otur orada sıranı bekle, biz seni çağırırız!" şeklinde cevap verilmesinin hastayı germesiyle sonuçlandığını ifade etti. Bu tür bir yaklaşımın hastaları daha da gerginleştirdiğini ve bazen küçük bir olayın büyüyerek şiddet olaylarına dönüşebileceğini belirtti.