Sağlık Bakanı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda, tercih başvurularının 27 Mayıs 2024 günü sona ereceği belirtilirken başvuruların ekip portal üzerinden alınacağı duyuruldu.

2024 Yılı Sürekli İşçilerin İller Arası Yer Değişikliği Başvurusu Başladı

4857 Sayılı İş Kanunu ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası ve Yetkili Sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerine dayanarak hazırlanan Sürekli İşçilerin Yer Değişikliğine Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan sürekli işçilerin iller arası yer değişikliği başvuruları başladı. 375 Sayılı KHK’nın geçici 23. maddesi kapsamında istihdam edilenler hariç olmak üzere, sürekli işçilerin yer değişikliği 14 Haziran 2024 Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

Genel Esaslar

1. Münhal Kadrolar: Kadro imkanları, hizmet gerekleri ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak il, unvan ve branş bazında ilan edilmiştir.

2. Başvuru Şartları: Başvuru yapacak personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.

3. Eski Hükümlü İşçiler: 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesine göre eski hükümlü işçilerin yer değişikliğinde belirtilen oranlar dikkate alınacaktır.

4. Geçici 23. Madde Kapsamındakiler: 375 Sayılı KHK’nın geçici 23. maddesi kapsamında istihdam edilen sürekli işçiler başvuruda bulunamayacaktır.

5. Engelli İşçiler: Engelli işçiler için dönem ve süre şartı aranmayacak, bu ilan kapsamı dışında tutulmuştur.

6. Çalışma Süresi: Son atanma tarihinden itibaren en az 2 yıl çalışmış olan personelin başvuruları kabul edilecektir.

7. Aylıksız İzin: Aylıksız izinde olan personelin başvuruları kabul edilecek, ancak yerleştirme tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlamaları gerekecektir.

8. Yerleştirme Sonuçları: Yerleştirme sonuçları Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir.

9. Atama Şartları: Atama şartlarını taşımayan ve sehven kabul edilen başvurular iptal edilecektir.

10. Ayrılış Süresi: Ataması yapılanlar 30 gün içinde ayrılış yapmazsa atamaları iptal edilecektir.

Başvuru Esasları

1. Başvuru Platformu: Yer değişikliği başvuruları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacaktır.

2. Tercihler: Başvuru yapacak personel, çalıştıkları unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan en fazla 10 tercih yapabilecektir.

3. Kesinleştirme: Başvuru formu elektronik ortamda doldurulup kesinleştirilmelidir.

4. Başvuru İptali: Başvurularını iptal etmek isteyenler 28 Mayıs 2024 Salı-12 Haziran 2024 Çarşamba saat 18:00’e kadar EKİP üzerinden iptal başvurusunda bulunabilirler.

5. İtirazlar: Uygun görülmeyen başvuruların ret gerekçeleri EKİP üzerinden ilan edilerek itirazlar alınacaktır.

Yerleştirme İşlemi

1. Hizmet Süresi: Yerleştirme işlemleri hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacaktır.

2. Eşitlik Durumu: Hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olan, yaşı büyük olan personel tercih edilecektir.

3. Kura Çekimi: Hizmet süresi, üst öğrenimi ve doğum tarihi aynı olan personeller arasında kura çekilecektir.

Başvuru Takvimi

1. Münhal Yerlerin İlanı: 21 Mayıs 2024 Salı – 27 Mayıs 2024 Pazartesi saat 18.00’e kadar.

2. Başvuru İnceleme Sonuçları: 6 Haziran 2024 Perşembe.

3. İtiraz Süresi: 6 Haziran 2024 Perşembe – 7 Haziran 2024 Cuma saat 18.00’e kadar.

4. İtiraz Sonuçlarının İlanı: 13 Haziran 2024 Perşembe.

2024 Yılı Ataması Kura İle Yapılanların Unvan Değişikliği Kurası Başvuruları Başladı 2024 Yılı Ataması Kura İle Yapılanların Unvan Değişikliği Kurası Başvuruları Başladı

5. Kura Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma.

Başvurular hakkında daha fazla bilgi ve işlemler için [EKİP](https://ekip.saglik.gov.tr) ve [YHGM](https://yhgm.saglik.gov.tr) internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

İlan metni

Munhal Kadrolar

EK-1 Tablo