Geçici görevlendirmelerin usulsüz yapılmasına ve bunun Sözleşmeli Yöneticilerin elinde bir güç aracına dönüşmesine anlam veremeyenler olabilir. Ancak, bu durum ne yazık ki oldukça yaygın hale gelmiş durumda.

Geçici Görevlendirmelerde Usulsüzlük ve Sözleşmeli Yöneticilerin Gücü

Geçici görevlendirmeler, ister isteğe bağlı olsun ister zorunlu, bazı Sözleşmeli Yöneticiler tarafından ödül ya da ceza aracı olarak kullanılmakta. Bu konuda açılan ve kazanılan davaların sayısı azımsanmayacak kadar çok ve ödenen mahkeme masrafları ise ayrı bir sorun teşkil ediyor.

Hekimler Aikido ile Hem Şiddetten Korunuyor Hem Stres Atıyor Hekimler Aikido ile Hem Şiddetten Korunuyor Hem Stres Atıyor

Usulsüz ve Süresiz Görevlendirmeler

İsteğe bağlı olarak yapılan ve mevzuata aykırı şekilde yıllarca devam eden geçici görevlendirmeler, çalışanlar için büyük sorunlar yaratıyor. Normal şartlarda, bir mali yılda en fazla 3 ay süreyle ve iki defa yapılabilecek olan isteğe bağlı geçici görevlendirmeler, süresiz olarak gerçekleştiriliyor.

Bu durum, hastanede nöbet tutması gereken veya 112 istasyonunda görev yapması gereken personelin, İl veya İlçe Sağlık Müdürlüğü ya da 112 başhekimliklerinde masa başı görevlerde bulunmasına yol açıyor. Hatta bu geçici görevlendirmeler o kadar uzun süre devam ediyor ki, personel çalıştığı birimin en eskisi ve sorumlusu haline geliyor. Bu kişiler, ikili ilişkileri sayesinde istemediği kişileri birimden uzaklaştırırken, istediği kişilere iş yaptırabiliyor.

Zorunlu Görevlendirmelere Karşı Ayrıcalık

İsteğe bağlı geçici görevlendirmelerin bir diğer avantajı da bu personelin zorunlu geçici görevlendirmelere gitmek zorunda kalmaması. Geçici görevin geçici görevi olmaz mantığıyla, bu personel asıl görev yerlerindeki iş yükünü diğer personelin sırtına yıkarken masa başından talimatlar yağdırıyor. Sahada görev yapan ve ağır iş yükü ile mücadele eden personel, bir de ihtiyaç duyulan yerlere geçici görevle gitmek zorunda kalıyor ve iş düzenleri aksıyor.

Tasarruf Tedbirleri ve Fazla Mesai Ücretleri

Tasarruf tedbirlerinin gündemde olduğu bu günlerde, yöneticilerin PDC'si ve standardı dolu olan kurumlara isteğe bağlı mevzuata aykırı süresiz yapılan görevlendirmeler nedeniyle personele ödenen fazla mesai ve nöbet ücretlerini görmezden gelmesi anlaşılır gibi değil.

Sözleşmeli Yöneticiler, cezalandırmak istediklerinde zorunlu geçici görevlerle bir mali yılda 2 ay olacak şekilde haftalık hatta günlük görevlendirmelere yazabiliyor. Ancak, aynı yerde kadrosu olan başka personel süresiz mevzuata aykırı şekilde geçici görevli olduğu için masa başında sabah kahvesini içip sohbetine devam edebiliyor.

Sendikaların Sessizliği ve Sağlık Bakanlığı’nın Tutumu

Sahada çalışan ve iş yükü artan çalışanların sendikalarının bu sorunu görmezden gelmesi ve dava konusu etmemesi ise ayrı bir sorun teşkil ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın mevzuata aykırı geçici görevlendirmeler için bir şey yapıp yapmayacağı merak konusu. Süresiz geçici görevlendirme ile masa başına çekilen personelin elinde çay kahve ile sosyal medya paylaşımları yapması, mesai saatinde etkinliklere katılması, izinleri, raporları ve tatilleri açıkça göz önünde duruyor.

Gelecekte Ne Olacak?

Geçici görevlendirmenin bu şekilde kullanılması, sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalara ve çalışan memnuniyetsizliğine yol açıyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu duruma müdahale edip etmeyeceği ve geçici görevlendirmelerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. Çalışanlar, bu sürecin adil ve hakkaniyetli bir şekilde yönetilmesini bekliyor. Bakalım, önümüzdeki günlerde bu konuda ne gibi adımlar atılacak.