Resmi gazetede yayımlanan değişikliğe göre Alevi- Bektaşi Cemevi Önderi %65 üzerinden ek ödeme alabilecek. Bu miktarın ise 2750 liraya tekabül edeceği öğrenildi.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6781

Ekli “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’an yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir,

SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara ekli “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetvelİ”e 18 inci sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 19 uncu sıra eklenmiştir.

19- Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi- 65

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.