Geçtiğimiz hafta yayımlanan SUT Tebliği sonrası yapılan düzenlemeler sağlıkta ciddi endişelere yol açtı. 

SUT’te yer alan ücretler üzerinden hastanelerin faturası kesilirken, düşük ücretler nedeniyle hastane gelirlerinin iyice azaldığı, bu yollada sağlık çalışanlarının emeğinin yok sayıldığı kaydedildi. 

Altın ve Dolar Fiyatlarında Sürpriz Gelişme: Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! Altın ve Dolar Fiyatlarında Sürpriz Gelişme: Altın Fiyatları Uçuşa Geçti!
  • Mide yıkama   :73,00 TL
  • Saç kesimi       :370,00 TL
  • Araç yıkama    :400,00 TL

Sprem Yikama​​​​​​​Sprem Yikama

SUT ücretleri malzeme ile endeksli değil

Konuyla ilgili açıklama yapan SAHİM SEN Başkanı Akarken, yeni yayımlanan tebliğin Sağlık Uygulama Tebliği'ne dayandığını belirterek, "SUT fiyatları maalesef emeğin ve kullanılan malzeme ile endeksli değildir. Hastaların tedavilerinin bu kadar düşük ödemeler ile yapılmasının açıklamasını yetkili makamlar nasıl yapmaktadır inanın bilmiyoruz" şeklinde konuştu. 

Akarken, konuyla ilgili olarak, "5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve "Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde yapılan muayene ve tedavi işlem ücretleri "Sağlıkta Uygulama Tebliği" ile belirlenmektedir. SUT değerleri Resmi Gazete'de yayınlanmıştır." dedi.

Hastane gelirleri düşüyor

Ancak Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kurumlara çok düşük rakamlar üzerinden ödeme yapması hastanelerin gelirlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, hastanelerin gelir tablosunun eksiye düşmesine ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını oluşturan ek ödemelerin azalmasına yol açmaktadır. 

Mide yıkamayı örnek gösterdi

Örneğin, hastanelerde yapılan mide yıkama işlemi SUT'a göre 73,66 TL iken, özel hastanelerde bu ücret kat kat daha fazladır. Her meslek grubunun yaptığı iş emek, bilgi, eğitim ve tecrübe gerektirir. Eritrosit Süspansiyonu Yıkamak gibi işlemler, daha fazla emek, eğitim ve tecrübe isteyen işlerdir.

Hastaların sağlığının ve sağlık kurumlarının gelirlerinin korunması, yatırımların yapılamayacak duruma gelmemesi gereklidir. Ancak, yeni tebliğde belirtilen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları, ne yazık ki emeğin ve kullanılan malzemelerin maliyetine endekslenmemiştir. Hastaların tedavilerinin bu kadar düşük ödemelerle gerçekleştirilmesinin nasıl açıklandığını yetkili makamların nasıl izah edeceğini gerçekten anlamıyoruz.