Bu durum, Hürriyet Sağlık-Sen ASM Komisyonu ve hukuk bürosu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sendika iş yeri temsilcisinin görevlendirmesinin hukuki olarak sakıncalı olabileceği gerekçesiyle Aksaray İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma talepli ve duruşmalı iptal davası açılmasına neden oldu. Şu an için yargılama süreci devam etmektedir ve detaylı bilgiler henüz netleşmemiştir.

Bununla birlikte Hürriyet Sağlık-Sen ASM Komisyon Başkanı ve aynı zamanda Niğde Merkez İlçe Temsilcisi, 4688 sayılı yasa hükmü gereği yasal hakkı olan haftada 4 saatlik sendikal izninin kullanımı yönünde Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmuştur.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, Hürriyet Sağlık-Sen Niğde Temsilciliği’nin ikili görüşmelerine rağmen açık net olan yasa hükmünün yerine getirilmesinde anlaşılamayan yaklaşımlar sergileyerek yasa hükmünün yerine getirilmesini sağlamamıştır ve aksine sendikal hakkı engellemek için direniş göstermiştir. Hürriyet Sağlık-Sen Niğde İl Temsilciliği uyuşmazlığı ikili görüşmeler yaparak çözmek istese de Niğde İl Sağlık Müdürlüğü kapıyı bu yönde kapatmıştır.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Kayınpeder Oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Kayınpeder Oldu!

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu yöndeki yaklaşımından sonra meşru zeminde her türlü yasal haklarını kullanan Hürriyet Sağlık Sen, Merkez İlçe Temsilcisi’nin kanuni hakkı olan haftalık 4 saatlik sendikal izninin kullanımı yönünde Aksaray İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma talepli ve duruşmalı iptal davası açmıştır.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tüm bu yasa dışı idari işlemler yetmezmiş gibi üstüne aynı kurumda görev yapan Hürriyet Sağlık-Sen Niğde İl Temsilcisi’nin de görevlendirilmesinin olacağı idare tarafından sözlü olarak iletilmiştir.

Hürriyet Sağlık-Sen tarafından kolektif olarak gerçekleşen sendikal hak ve örgütlenme

özgürlüğüne müdahale teşkil eden bu eylemlerden ötürü işlem tesis eden Niğde İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanununun 118. Maddesi Sendikal Hakların Engellenmesi ve TCK 257. Madde Görevi Kötüye Kullanma suçları nedeniyle Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkanı Erdoğan ÇAKMAK, Konuya İlişkin Yaptığı Açıklamada;

Sendika temsilcilerimiz bizim en hassas noktamızdır ve kırmızı çizgimizdir.

Uluslararası sözleşmeler, anayasamız ve kanunlarla korunan sendikal hak ve örgütlenme özgürlüğü maalesef Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her defasında yerle yeksan edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında  ne derece önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin sendikal faaliyetleri engellemek maksadıyla işlemiş olduğu tüm suçlardan gerekli cezalarını alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Konunun özellikle bizzat yakinen takipçisi olacağım.

Hürriyet Sağlık-Sen

belgee