Eğitim Alanında Yoğun Sendika Varlığı

Eğitim alanında tam 61 sendika bulunuyor. Bu sendikalardan 46'sının üye sayısı 400’ün altında. Hatta bazı sendikaların yönetim kurulunu oluşturacak kadar bile üyesi yok. 4688 sayılı yasa, sendikaların bir yerde şube kurabilmesi için 400 üye şartı getirirken, bu şartı sağlamayan sendikalar bile yetkili sendikalarla aynı kefeye konulabiliyor.

Yasal Düzenlemelerdeki Eksiklikler

Ülkemizde bankacılık, faizsiz finans kurumları ve spor kulüpleri gibi alanlarda yaşanan yasal boşluklar, ölçüsüzlükler ve denetimsizlikler sebebiyle acı tecrübeler yaşandı. Geçmişte teminat şartı olmadan kurulan bankalar, sahipleri tarafından hortumlanınca millet olarak bedelini ödedik. Son dönemde ise ev ve otomobil alımını imece usulüyle faizsiz finanse eden kuruluşlara önemli kriterler getirildi. Spor kulüplerine transfer yasağı da bu tür ihtiyaçlardan doğmuştu.

Sendikal Alanın Düzenlenmesi Gerekiyor

Sendikal alanı düzenleyecek kural ve kaidelerin belirlenmesi, örgütlenme ve sendika kurma hakkına engel değildir. Tam tersine, bu önemli hakkın kullanımını sulandıran, çalışanlara kaybettiren, yetkili sendikanın gücünü aşındıran kargaşanın ortadan kaldırılması gerekir. Sendikal kültürün henüz tam anlamıyla yerleşmediği bir ortamda kuralsızlık, herkese zarar verecektir.

İktidara Yakın Sendikacıya Çift Maaş Veriliyor İddiası! İktidara Yakın Sendikacıya Çift Maaş Veriliyor İddiası!

Gündem ve Kriz Yaratan Sendikacılık

Mevcut kargaşa, popülizm ve sorumsuzlukla birleştiğinde, kamuoyunun tartışmasına sunulan konuların olgunlaştırılmasına ve geliştirilmesine engel olan bir mekanizmaya dönüşüyor. Bu tür sendikacılığın tek amacı gündem yaratmak ve sesini duyurmak olunca, tam bir kaos ortaya çıkıyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Tartışmaları

Güncel bir örnek olarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmaları gösterilebilir. Yetkililer, öğretmene rotasyon düzenlemesini taslaktan çıkardıklarını belirtiyor. Ancak kanun, yönetmelik, genelge ve kılavuz arasındaki ilişkileri bilmeyen kişiler, yönetmeliğin kanuna aykırı olamayacağını anlamıyor ve yanlış bilgilendirme yapabiliyor.

Öğretmenlik Mesleği ve Hizmet Sınıfı Değişiklikleri

Öğretmenlik, zor ve yıpratıcı bir meslek. Yıllar içinde sağlık sorunları yaşayan ve öğretmenlik yapamayacak duruma gelen öğretmenlerimiz olmuştur ve olacaktır. Hizmet sınıfı değiştirme talebi öğretmenlerden de gelebilir. Suç işlediği için memurluktan çıkarılma başka, hizmet sınıfının değiştirilmesi başkadır. Bu konuyu tartışmalı ve daha sağlıklı bir yöntem belirlemeliyiz.

Çözüm Odaklı Sendikacılık

Uzun yılların ihmali, plansızlık ve popülizm gibi nedenlerle eğitim alanında derin problemlerimiz var. Biz, "problemlerden beslenmeyen, çözümlerle güçlenen sendika" anlayışıyla hareket ediyoruz. Üye sayımız azken bile nezaketi elden bırakmadan herkesi kuşatan bir yaklaşım sergiledik ve Eğitim Bir Sen markasını oluşturduk.

Denge, Ölçü ve Nezaketle Hak Arayışı

Meslek Kanunu'nun bazı maddeleri istediğimiz gibi olmayabilir. Ancak biz her maddeyi kabul etmiş değiliz. Hazırladığımız taslak, önerilerimiz, basın açıklamalarımız ortada. Süreci takip ediyoruz ve üyelerimizin lehine olan her şeyi destekliyoruz. Denge, ölçü ve nezaketle hak aramaya devam edeceğiz. Tavsiyemiz, itibarı olmayanlara itibar etmeyin, bizi takip edin.

Talat YAVUZ

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri

[email protected]