İdarenin mevzuata aykırı olan işlemi iptal etmemesi ve yanlışta ısrar etmesi üzerine Hürriyet Sağlık-Sen, üyesi adına işlemin iptali için yürütmenin durdurulması talepli dava açmıştır.

Nöbet listesinin mevzuat çerçevesinde yeniden düzenlemesi hususunda açılan davada Ordu İdare Mahkemesi tarafından YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR.

BES: Memur Ailesinin Açlık Sınırı Haziran 2024'te 25 Bin 374 TL BES: Memur Ailesinin Açlık Sınırı Haziran 2024'te 25 Bin 374 TL

Bu sayede Hürriyet Sağlık-Sen Türkiye de mevzuat alanında ve hukuki kazanımlarda ne denli donanımlı ve başarılı bir sendika olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Ordu1