Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet Oranı Yüzde 65.6’ya Düştü! Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet Oranı Yüzde 65.6’ya Düştü!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 1 ve 2 No’lu Şubeleri, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı ve kentteki sağlık sisteminin yeniden düzenlenmesinin beraberinde getirdiği sorunlar hakkında  basın açıklaması gerçekleştirdi. İşte o açıklama:

Bayraklı Şehir Hastanesi, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Kamu Özel Ortaklığı Kanunu'na dayanan Yap-İşlet-Devret modeliyle açıldı. Ancak hastanenin açılmasının ardından başlayan "Sağlık sistemi çöktü" isyanları, hem sağlık emekçileri hem de vatandaşlar için her geçen gün daha da büyüyor. Kamu kaynaklarının özel şirketlere aktarılması amacıyla hazine arazilerinin bedelsiz devri, hazine garantili kredi imkanları sağlanarak yapımcı şirkete devrediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yıllık %70 doluluk kapasitesi garanti edilen hastane, 25-49 yıl süreyle kiralanıyor. Bu süre zarfında şirket kar elde ederken, yıllardır kamudan koparılmaya çalışılan sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi toplum sağlığını ciddi şekilde etkiliyor.

Sağlık emekçileri giderek zorlaşan çalışma koşulları altında eziliyor, hastalar randevu almakta zorlanıyor, ameliyatlar erteleniyor ve yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Bayraklı Şehir Hastanesi gibi şehir hastaneleri, sağlık reformları adı altında yapılan bu özelleştirme politikaları nedeniyle toplum sağlığını tehdit ediyor. Bu durum, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin yarattığı sorunların vurgulanması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. SES, sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekmek ve çözüm için adımlar atılmasını talep ediyor.

Editör: Serap