Hastane yönetiminin mevzuat dışı hareket ettiğine dair duyumlar aldıklarını ifade eden Gürkan, hastanenin uzaklığı ve personel yetersizliğinin hastalar ve çalışanlar için büyük sorunlar yarattığını vurguladı.

Şehir Hastanesi’nde Asistan Hekimlerin Nöbet Ücretleri Yatırılmadı Şehir Hastanesi’nde Asistan Hekimlerin Nöbet Ücretleri Yatırılmadı

tıbbi cihaz ve araç gereçlerde yetersiz

Gürkan, özellikle dahili branşların yatak kapasitesinin yetersiz olduğunu ve cihaz eksikliklerinin sağlık çalışanlarını zorladığını söyledi.

Devasa boyuttaki hastanenin olanaksızlıklarının da aynı ölçüde büyük olduğunu ifade eden Gürkan, hastanenin fizik tedavi binasına bazı dahili servislerin taşındığını, tıbbi cihaz ve araç gereçlerde yetersizlikler olduğunu, bu nedenle sağlık çalışanlarının ve hastaların büyük zorluklar yaşadığını belirtti.

bazı cihazlar nöbetlerde farlı katlara taşınıyor

Fizik tedavi servisinde gerekli cihazların eksik olduğunu, bazı cihazların nöbetlerde farklı katlara taşındığını ve idarenin çalışanlardan bu eksikliklerle idare etmelerini istediğini söyledi. Gürkan, sağlık çalışanlarının bu koşullarda daha fazla efor harcayarak çalışmak zorunda kaldıklarını, bunun hem çalışanlar hem de hastalar için riskli ve hoş olmayan durumlar yarattığını ifade etti.

Ayrıca, hastanenin gelir getirmeyen dahili branşlara yeterli yatak kapasitesi sağlanmadığını ve fiziki yetersizliklerin giderilmediğini dile getirdi. Gürkan, hastanenin hijyen standartlarının sağlanamaması nedeniyle enfeksiyon riskinin arttığını ve sağlık hizmetlerinin sunumunda ciddi aksaklıklar yaşandığını vurguladı.

ulaşımda zorluk yaşanıyor

Hastaneye ulaşımda da akşam saat 20.00’den sonra belediye otobüslerinin hizmet vermemesi, özellikle acil durumda hastaneye ulaşmak zorunda olanlar için büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti.

Gürkan, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için yetkililerin acil adımlar atmasını beklediklerini ve hastanedeki sorunların bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

SES İzmir Eşbaşkanı Başak Edge Gürkan, Bayraklı Şehir Hastanesi'nde yaşanan ciddi hijyen sorunlarına dikkat çekti. Gürkan, fizik tedavi servisinde yapılan ziyaretlerde hasta yataklarının hijyen kurallarına uymadığını, çarşafların düzenli olarak değiştirilmediğini ve enfeksiyon riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Hastalar aynı çarşafı günlerce kullanıyor

Gürkan, "Hastalar aynı çarşafı günlerce kullanıyor. En azından tek kullanımlık çarşaf ve yastık kılıfları kullanılmalı," dedi. Ayrıca, hastanede cihaz, malzeme, hijyen ve personel eksiklikleri olduğunu vurguladı. Yeni personel atamaları yapılmasına rağmen geçici görevlendirmelerle hizmet verilmeye çalışıldığını ve hastanenin hazırlıksız açıldığını ifade etti. Gürkan, 2000 yataklı bir hastaneye yetecek kadar personelin olmamasının, sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açtığını ve uzayan mesai saatleri ile bitmeyen ameliyatların yaşandığını dile getirdi.

personel sayısı yetersiz

SES İzmir Eşbaşkanı Başak Edge Gürkan, Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekimi hakkında ciddi iddialarda bulundu. Gürkan, başhekimin mevzuat, genelge ve yönetmeliklere uymadığını, kendi kurallarını uyguladığını belirtti. Hastanede 2 bin 60 yatak bulunmasına rağmen, personel sayısının yetersiz olduğunu ve nöbetlerin 500 yataklı hastanelerle aynı şekilde düzenlendiğini söyledi. Bu durumun hem hastalar hem de sağlık çalışanları için büyük risk oluşturduğunu ifade eden Gürkan, personel yetersizliğinin tedavi kalitesini düşürdüğünü ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Gürkan, ayrıca ameliyathanelerde planlı vakaların saat 16:00’dan sonra devam ettiğini ve bunun kurallara aykırı olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının dinlenme süresi olmadan uzun saatler çalışmasının, tedavi kalitesini olumsuz etkilediğini dile getirdi.