2013 yılında temeli atılan ve 30 ay içinde tamamlanması planlanan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, sekizinci kez ertelenen açılışının ardından geçen ay hasta kabulüne başladı. Ancak, hastanenin açılışının ilk ayında kentte sağlık sisteminde ciddi sıkıntılar yaşandı. İzmir Tabip Odası, bu konudaki endişelerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 'İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Saha Raporu'nu yayınladı.

Raporda, İzmir Şehir Hastanesi'ne ilişkin karar ve planlama süreçlerinin evrensel kamu yönetim ilkeleriyle uyumsuz olduğu vurgulanarak, sabah akşam değişen kararlarla yönetildiği belirtildi. Raporda ayrıca, faaliyete geçen hastanenin hala birçok eksiklikle karşılaştığı ve görevlendirmelerin usule uygun olmadığı ifade edildi.

YOĞUN BAKIM HASTASI KABUL EDİLMİYOR

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp Kliniğinde görev yapan asistanların 37’sinin hastanede kaldığı geri kalanların İzmir Şehir Hastanesi’nde görevlendirildiği ifade edilen raporda, “Acil servise başvuran hasta sayısında bir azalma olmadığı için aynı işyükü daha az iş gücü ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Bozyaka EAH Nöroloji Kliniğinde görevli eğitim sorumlusu, uzman ve asistanların yarısı Şehir Hastanesine görevlendirilmiştir. Hastanede 1 doçent, 2 başasistan ve 10 asistan kalmıştır. Yoğun bakım ihtiyacı olan hasta kabul edilememektedir. Mevcut iki poliklinik hizmetini döndürmeye yetecek sayıda hekim bulunmamaktadır. Radyoloji tetkik isteklerinin radyoloji kliniği tarafından karşılanmasında güçlükler yaşanmaktadır. Nöroloji yoğun bakım biriminde hizmeti sürdürebilecek hekim bulunmamaktadır” denildi.

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi’nde iç hastalıkları kliniğinde 20, radyoloji kliniğinde ise 2 asistanın kaldığı belirtilen raporda, “Üroloji Kliniğinde hizmet kadrosunda çalışmak üzere 2 hekim kalmıştır. Hekim sayısı azalmasına rağmen verilecek hizmetin kapasitesinde azalma yoktur. Aynı iş daha az sayıda hekim ile yürütülmeye çalışılmaktadır. Ortopedi kliniğinde hizmet kadrosunda çalışmak üzere 2 uzman hekim kalmıştır. Patoloji kliniğinde başasistan kadrosunda olmak üzere 1 uzman hekim kalmıştır. Biyokimya kliniğinde 1 başasistan ve 3 asistan kalmıştır. Enfeksiyon kliniğinde 2 eğitim sorumlusu ve 6 asistan kalmıştır. Bu kliniklerde aynı iş daha az sayıda hekimleyürütülmeye çalışılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

ONKOLOJİ HASTALARININ İZLEMLERİNDE AKSAMA

12 Yıl Mücadele Etti ‘Yüzyılın Cerrahı’ Kurtardı! 12 Yıl Mücadele Etti ‘Yüzyılın Cerrahı’ Kurtardı!

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalan ve İzmir Şehir Hastanesine görevlendirilen hekimlerin hangi kritere göre belirlendiğinin belli olmadığı vurgulanan raporda, şunlar dile getirildi: “Asistan hekimler, aynı TUS puanı ile hastaneye gelmesine rağmen farklı koşullarda eğitim almak zorunda bırakıldıklarını ifade etmektedirler. Hekimlere görevlendirme tebligatları yapılmaktadır ancak tebliğ edilen evrakın içeriği verilmemektedir. Radyoloji Kliniğinde MR-BT yorumlayacak uzman kalmamıştır. Tepecik EAH’de görevli hekim sayısı azalmasına rağmen işlerde azalma yoktur. Aynı işi daha az sayıda hekim yapmaya çalışmaktadır.”

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosuyla ilgili bilgi verilen raporda, “7 göğüs hastalıkları uzmanı, 3 göğüs cerrahisi uzmanı eğitim görevlisi, 11 göğüs hastalıkları asistanı, 6 göğüs cerrahisi asistanı hekimin Şehir Hastanesi’nde görevlendirildiği, daha sonra 3 eğitim görevlisi hekimin kurumlarına geri gönderildiği öğrenilmiştir. Polikliniklerden bazılarının kapatıldığı, özellikle onkoloji polikliniğinde ciddi sıkıntılar yaşandığı, hastaların izlemlerinde aksamalar olduğu ifade edilmektedir” denildi.

Hazırlanan raporda son olarak şunlar belirtildi: “Hasta güvenliğini riske atan sorunlar vardır. Konsültasyon ve sevklerde sorunlar vardır, acil hastaların naklinde, yoğun bakım hastalarının yatırılmasında ve sevkinde sıkıntılar vardır. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin faaliyete başladığı günden beri yaşananlar önümüzdeki günlerde bu ve benzeri sorunların artarak süreceği izlenimini vermektedir. Sürecin takipçisi olacağız.”