Sağlık Çalışanları Sendikası adına Danıştay Başkanlığına açılan davada Ek Ödeme Yönetmeliğinin 1. Maddesinde “disiplin durumu” ibaresinin, “personele yapılacak ödeme dağıtımı başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasında geçen cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara 2 ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara 3 ek ödeme dönemi süresince yapılmaz ibaresinin, personele yapılacak ek ödeme dağıtımı başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasında geçen hasta memnuniyeti ibarelerinin iptali için dava açıldı.