Tıp fakültesi bulunan Düzce’de bile acil servis stajyer doktorlara emanet ediliyor. Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, özellikle yan dallarda büyük sorunlar yaşandığını dile getiriyor ve hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmezse daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Eş Başkanı Abuzer Aslan da "Saray gibi hastaneler yaptık" denilse de nitelikli sağlık çalışanlarını kaybettiklerini ifade ediyor. Sağlık sektöründe yaşanan bu eksikliklerin ve zorlukların çözümü için acil önlemler alınması gerekliliği vurgulanıyor."

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından aktarılan bilgilere göre, Ordu'da romatoloji ve girişimsel radyoloji bölümleri bulunmamaktadır. Bu durum, Türkiye'nin en yüksek kanser teşhisi konulan illerinden biri olan Ordu'nun, onkoloji ve hematoloji gibi önemli bölümlerde de yetersiz kaldığını göstermektedir. Ayrıca, kentte plastik cerrah eksikliği nedeniyle kaza sonucu yaralanan hastaların Samsun'daki hastanelere yönlendirildiği belirtilmiştir.

Çanakkale'de de benzer şekilde sorunlar yaşanmaktadır. Kentin ilçe hastanelerinde birçok branşta eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle Çan, Gelibolu, Lapseki ve Ezine ilçelerinde kulak burun boğaz (KBB) doktoru bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde ise göz, radyoloji ve kadın doğum uzmanları eksikliği hissedilmektedir.

Kırıkkale'de ise hematoloji ve çocuk endokrin uzmanlarının olmaması dikkat çekmektedir. Üniversite hastanesinde de birçok bölümde yalnızca tek bir doktorun hizmet verdiği belirtilmiştir.

Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan bu uzman doktor eksiklikleri, sağlık sektöründe ciddi sorunlar yaratmaktadır. Sağlık hizmetlerindeki bu eksikliklerin giderilmesi ve hastalara daha iyi bir sağlık hizmeti sunulması için acil çözümler bulunması gerekmektedir.

Düzce’deki devlet hastanesinde ise plastik cerrahi, romatoloji, çocuk psikiyatri, çocuk nöroloji gibi branşlarda hizmet verilemiyor. Kentteki üniversite hastanesinin acil servisinde hekim ve asistan yeterli olmadığı için stajyer doktorlar acilde nöbet tutmak zorunda kalıyor. Tunceli’de nöroloji ve göz doktorlarında eksiklik söz konusu. Ayrıca onkoloji servisi olmadığı için hastalar il dışına gidip tedavi görmek zorunda kalıyor. Hakkâri’de de ortopedi, nöroloji, nefroloji, kardiyoloji,  kadın doğum ve aile hekimliği gibi birçok alanda doktor yok ya da yetersiz. Söz konusu eksiklikler Batman ve Tokat gibi illerde de yaşanıyor.

YAN DALLARDA EKSİKLİKLER VAR’

e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut’a göre hastanelerde ana dallarda pek sorun yaşanmıyor ancak yan dalların birçoğunda eksiklik söz konusu. Türkiye’nin birçok yerinde romatizma doktorları bulmak güç. Ayrıca pediatrik nöroloji, nefroloji, onkoloji gibi birçok yan dalda eksiklikler söz konusu. Söz konusu sorunun hekim göçü nedeniyle yaşandığını ifade eden Bulut, “Eğer hekimlerin çalışma koşullarını iyileştirecek politikalar sağlanmazsa ileride daha büyük sorunlar yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘ÇEVRİMİÇİ KUYRUKLAR OLUŞTU!

SES Şişli Şube Eş Başkanı Abuzer Aslan, Türkiye’nin birçok bölgesindeki hastanelerde doktor eksikliği olduğu nedeniyle etkili bir sağlık hizmeti verilemediğini ifade etti.

Aslan, “İktidar, sağlık hizmetini sadece dört duvardan ibaret sanıyor. Her yere ‘devasa’ hastaneler kuruyorlar. Poliklinik sayılarını artırıyorlar. ‘Saray gibi hastaneler yaptık’ diyorlar ancak Türkiye nitelikli sağlık emekçilerini kaybediyor” diye konuştu.

Arslan, “Birçok branşta randevu bulmak güç. Radyoloji bölümünde altı ay sonrasına kadar randevular sarkabiliyor. İktidar ‘Hastanelerdeki kuyrukları bitirdik’ diyor ancak kuyruklar artık çevrimiçi bir hale gelmiş durumda” dedi.