Sağlık Bakanlığında özellikle İl Sağlık Müdürlükleri düzeyinde 112 Başhekimlikleri başta olmak üzere İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine sağlık personellerinin ihtiyaç adı altında sürgün gibi geçici görevlendirmeleri sürüyor.

Hastanın Kimliğini Kontrol Etmeyen Hekime Soruşturma Hastanın Kimliğini Kontrol Etmeyen Hekime Soruşturma

Oluşan kamu zararını kim ödeyecek

Tıbbi ve idari teamüllerin yok sayıldığı bu görevlendirmelerle ilgili oluşan kamu zararının ise kimin ödeyeceğini belli değil.

Tıbbi ve idari teamüller dikkate alınmıyor

İhtiyaç gerekçesiyle yapılan ancak planlama olmaksızın gerçekleştirilen ve şeffaflık ile liyakat gibi temel ilkeler gözetilmeden sağlık personelinin il-ilçe sağlık müdürlükleri ve 112 başhekimliklerine yıllarca süren usulsüz geçici ve zorunlu görevlendirmeler, tıbbi ve idari teamüller dikkate alınmadan, açıkça hukuka ve usule aykırı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığı sessiz kalıyor

Buna rağmen Bakanlık sessiz kalıyor. Bir hekim hakkında yapılan geçici görevlendirme işleminin, yetkisiz idari makam tarafından gerçekleştirilmesi ve yetki açısından sakat olan hukuka aykırı idari işlemin iptaline ilişkin açılan davada; hukuka aykırı yapılan geçici görevlendirme işleminin iptaline karar verildi.

Sorumlular belirlenmiyor

Hukuka aykırı bulunan ve özellikle yargı kararıyla tescil edilerek iptal edilen geçici görevlendirmelerde; bu hukuka aykırı eylemlerin sonuçlarına yol açan sorumluların belirlenmediği, ilgili kişilere karşı gerekli idari yaptırımların uygulanmadığı, yargılama masrafları, vekalet ücretleri gibi kamu zararlarının bu sorumlulara tazmin ettirilmediği sürece SAĞLIK SEKTÖRÜNDE şeffaflık ve liyakat gibi temel ilkeler gözetilmeden, tıbbi ve idari teamüller göz ardı edilerek, hukuka ve usule açıkça aykırı GÖREVLENDİRMELER devam edecektir.