Sözleşmeli Yöneticilerin Elindeki Güç: Sürgün Görevlendirme Sözleşmeli Yöneticilerin Elindeki Güç: Sürgün Görevlendirme

Hazine ve Maliye Bakanının yerel seçimlerde Ak Parti’nin yaşadığı hezimeti enflasyona bağladığı bilinirken sizce sağlık personelinin oy tercihlerini neler etkiledi?

1 haftadır Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in memur ve memur emeklileri ile ilgili yaptığı tespitler ulusal basınında konuşuluyor.

Seçim yenilgisini tamamen enflasyona bağlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Ankara memur şehri. Memura zammı verdik, başkentte problemi çözdü mü?” şeklindeki sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Maliye Bakanının açıklamaların sonrası sağlık camiası açısından sağlık personellerinin durumunu maddeler halinde özetlemek istedik…

 # Sağlık personelinin en öncelikli sorunu yıllardır dile getirdiği tek kalemde emekliliğe yansıyacak maaş talebi yer alıyor. 2 hatta 4 kaleme çıkan ücretlendirme yapısıyla sağlık personelleri bölük pörçük ücret almak zorunda bırakılıyor.

 # İkinci sırada ise toplu sözleşme ikramiyesi yüksek meblağ da zam yapılmasına rağmen Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin itirazıyla bu düzenlemeyi iptal etmesi ve hala sendika parası olarak bilinen düzenlemede yeni bir gelişme olmaması sağlık çalışanlarının başka bir sorunu.

 # Sağlık personellerine ödenen hak edişlerin neredeyse %90’ı emekliliğe yansımıyor. Bu nedenle çalışan sağlıkçı emekli olamıyor ya da olmak istemiyor. Ama aynı kurumda çalışan temizlik görevlisi ya da güvenlik görevlisinin fazla mesai ücreti dahi emeklilik maaşına yansıtılıyor.

 # Bir diğer sağlık personeli sorunu ise giyim yardımı tutarları. 2024 Türkiyesi’nde en ucuz hemşire formasının 1000 TL olduğu varsayıldığında hala 100 TL gibi komik giyim yardımı ödemeleri sağlık personellerinin sorunlarına kafamı çevriliyor sorusunu akıllara getiriyor.

 # Sürekli işçinin fazla çalışma saatlik ücreti 225 TL civarında, 2024'de normal birimde çalışan lise mezunu hemşire 64  lira, özellikli birimde 96 lira nöbet parası alacak.  2024 yılının ilk 6 ayından çalışınan birimin özelliğine göre değişmekle beraber pratisyen hekimler saatlik 109 lira ila 164 lira arasından nöbet ücretleri alacaklar. Uzman doktorlar ise normal birimde 120 lira, özellikli birimde 181 lira nöbet parası alacak. Uzman doktor icap nöbeti saati ise sadece 48 lira 33 kuruş.

 # Sürekli işçinin gece zammı var, sağlık personelinin ise yok

 # Sağlık personelinin kendini gerçekleştirme imkanı yok, Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı var ancak kadrolar yok dencek kadar az

 # Görevde yükselme sınavı var ancak en yüksek kadro şeflik. Sözleşmeli Yönetici olarak atanan uzman, müdür yardımcısı, müdür, başkan, başkan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcılığı kadroları için malesef sınav yok, ilan yok, lisans mezuniyeti olma dışında kriter yok.

 # Sözleşmeli Yöneticilerin ben yaptığım olduğu mantığı uygulamaları

 # Sözleşmeli Yöneticilerin aldığı cezaların sözleşme dönemi ile sınrlı kalması

 # Sözleşmeli Yöneticilerin Sivil Toplum Kurluşu na bağlı olması

 # Sözleşmeli Yöneticilerin Sivil Toplum Kuruluşuna üye olunması için personele uygulanan baskı

 # Sorumlu Hemşire atamalarında mevzuata uyulmaması

 # Nöbetsiz birimlerde gencecik personel çalıştırılırken, 25 yıl ve üzeri çalışan personelin mevcut resmi yazıya rağmen hala nöbet li birimlerde çalıştırılması

 # Nöbet tutan personelin izne ayrılma isteğine personel yok cevabı verilirken, izin öncesine dönüşüne nöbet yazılırken hastanelerin kadrosunda olan personelin il sağlık müdürlüğünde kanuna aykırı olarak yıllarca süren geçcici görevlendirilmeleri, Mevzuatta olmayan koordiantör v.b atamalar

 # Sağlık Personelinin alanı dışında çalıştırılmaması için var olan resmi yazıya rağmen il sağlık müdürlüklerinde ve hastanelerde alanı dışında çalıştırılan personel

 # Sendika üyeliğinin e devlet ten yapılmaması