2024 yılı sürekli işçi ilave diye tutarları yani 13 günlük tediye ikramiye ödemelerine dair tablolu gösterim haber detayımızda.

Bakan Şimşek: Borsa Oyun Alanı Değildir! Bakan Şimşek: Borsa Oyun Alanı Değildir!

2024 yılında kamuda çalışan işçilere yönelik ilave tediye ödemeleri yapılacak. Bu ödemeler, işçilerin günlük yevmiyesi üzerinden hesaplanacak ve vergi dilimlerine göre değişiklik gösterecek. İşçilere yapılacak ilave tediye ödemelerinde, özellikle vergi dilimine göre farklı oranlar uygulanacak.

İlk tediye ödemesi yüzde 15'lik dilimden yapılacak olup, özellikle ikinci tediye ödemesinden sonra işçiler yüzde 20'lik dilime gireceklerdir. İşçilerin 2024 yılında alacakları tediye miktarları, yüzde 20'lik dilime göre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kurumları 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamında olan işçilere yönelik 2024 yılında yapılacak ilave tediye ödemeleri, anılan Kanunun 1. maddesine göre planlanmıştır. İlave tediye ödemelerinin birinci yarısı 26/1/2024 tarihinde, diğer yarısı ise 5/4/2024 tarihinde ödenecektir. Bu takvimlendirme, 28.12.2023 tarihli ve 8012 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir.

2024 yılı tediye ödeme tarihleri , 2024 haziran tediyesi, 2024 eylül tediyesi

4/7/1956 tarihli de 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında anılan Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 26/1/2024, diğer yarısının 5/4/2024 tarihinde ödenmesine 28.12.2023 tarihli ve 8012 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile karar verilmiştir.

Doğum nedeniyle analık iznine ayrılan işçiye ilave tediye ödemesi yapılır mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır.

İşçinin ilave tediye alacağına esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında, hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi göz önünde bulundurulacaktır. Dolayısıyla doğum yapan işçinin, toplam 16 hafta ücretli analık izni de hastalık izni kapsamında olduğundan ilave tediye hesabında dikkate alınır. Bu işçilere, ücretli analık izninde geçen sürelere ilişkin ilave tediye ödemesi yapılır.

Analık iznini yıllık izin açısından değerlendirecek olursak; İş Kanunun 55. maddesi uyarınca analık izninde geçen süreler, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır. İkramiyeler için de aynı hüküm geçerli olacaktır.

Günlük Brüt Ücret  Tediye Miktarı 
900  7867.20  ₺
950  8304.26  ₺
1000 8741.33  ₺
1100 9615.46  ₺
1200 10489.60  ₺
1300 11363.73  ₺
1400 12237.86  ₺
1500 13111.99  ₺
1600 13986.13  ₺