İstanbul’da görev yapan bir üyesinin talebinin reddedilmesi üzerine konuyu yargıya taşıyan sendika, İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde görülen davada haklı bulundu.

Mahkeme Kararının Detayları

Mahkemede, Sağlık-Sen'in savunması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kararının haksız ve hukuka aykırı olduğunu, emsal yargı kararlarının mevcut olduğunu ve davacının çocuğunun bakıma muhtaç olduğunu belirtti. Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki "Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma" başlıklı maddeye atıfta bulunarak, doğum yapan memurun çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihe kadar yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin açıkça belirtildiğini vurguladı.

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Klima Krizi: Hastalar ve Çalışanlar Zor Durumda Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Klima Krizi: Hastalar ve Çalışanlar Zor Durumda

Dava Belge

Mahkemeden Önemli Tespitler

Mahkeme, kurum kararının "açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel" teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca, bu kararın aile düzenini olumsuz etkileyebileceği, maddi ve manevi zorluklar yaratabileceği ve telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği ifade edildi. Bu değerlendirmeler ışığında mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak, işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.