Yapılan bu ziyarette, sağlık çalışanlarının giydikleri formanın, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin forması gibi özel bir görev kıyafeti olarak kabul edilmesi talebinde bulunuldu.

Sağlık çalışanlarının giydikleri kıyafetlerin özel görev kıyafeti olarak tanınması, Sağlık-Sen tarafından sıklıkla dile getirilen bir konu olmaya başladı. Genel Başkan Doğan tarafından yapılan ziyaret, Sağlık-Sen'in bu talebinin altını bir kez daha çizdiği bir adım olarak görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarete, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Yasin Barutcu ve Mustafa Irgatoğlu ile Ankara Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren de katıldı. 

Ziyaret sırasında, sağlık çalışanlarının giyim yardımı konusu ele alındı. Sağlık-Sen heyeti, ekonomik şartların göz önüne alındığında giyim yardımının yetersiz olduğunu ifade etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarının giydikleri uniformanın, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin kullandığı gibi özel bir görev kıyafeti olarak kabul edilmesi ve ayni yardım şeklinde verilmesi gerektiği talebinde bulundu.

“Nöbet Ücretleri Artırılmalı”

Sağlık çalışanlarına verilen nöbet ücretlerinin de günümüz ekonomik şartlarına göre düşük kaldığını kaydeden heyet, sağlık çalışanlarının beklentilerine uygun olarak gösterge rakamlarının ve nöbet ücretlerinin artırılmasını istedi. Heyet, ayrıca icap nöbet ücretlerinin ödenebilmesi için ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti. 

Öte yandan ziyarette, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (THSGM) kadrolarında bulunan personelin ek ödemelerden kaynaklı mağduriyet yaşadığına vurgu yapıldı. Bakanlık merkez teşkilatı ile TİTCK ve THSGM çalışanlarının tamamının, sabit ek ödeme ile taban ve teşvik ek ödemeden yararlandırılması talep edildi. 

“112 Sağlık Çalışanlarının Teşvik Ek Ödemeleri Artırılsın” 

Sağlık Bakanına Çağrı: Sağlık Çalışanlarına Muayene Önceliği Verilsin! Sağlık Bakanına Çağrı: Sağlık Çalışanlarına Muayene Önceliği Verilsin!

Aile sağlığı merkezi çalışanlarına verilen teşvik ve destek ödemelerinin diğer sağlık kuruluşlarına göre düşük kaldığını belirten Sağlık-Sen heyeti, bu ödemelerin artırılmasını istedi. 

Sağlık Bakanlığı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki çalışanlara verilen teşvik ek ödemelerinde artış yapıldığını dile getiren heyet, 112 acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında teşvik ek ödemelerde bir artış olmadığını bildirdi. Bu durumun mağduriyete neden olduğunu kaydeden heyet, 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapanların teşvik ek ödemeleri artırılmasını talep etti. 

Ayrıca, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan çalışanların, sınavsız olarak eğitim durumlarına göre genel idari hizmetler kadrolarına atanmaları istendi.