Yetkili sendikası Sağlık Sen, personelin mağduriyet yaşamaması için dava açan süresiz sözleşmelilerin yeni çıkan yasaya göre kadroya geçirilmesini istedi.

Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan yazılı başvuruda; geçtiğimiz yıllarda birçok sağlık çalışanının süresiz sözleşmeli statüde istihdam edilirken kadroya geçebilmek için dava açtığı belirtildi.

Başvuruda, “Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu (İDDK) kararı uyarınca, henüz kesinleşmemiş davalarda davanın reddine karar verilmekte olup, yerel mahkemelerinin dava konusu işlemin iptaline dair kararları da istinaf aşamasında bölge idare mahkemeleri tarafından bozulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sağlıkçı Promosyon Alamadı! Sendika Başkanının Gündemi AK Parti Milletvekili Adayları Sağlıkçı Promosyon Alamadı! Sendika Başkanının Gündemi AK Parti Milletvekili Adayları

TBMM’de görüşülerek kabul edilen yasaya atıfta bulunan yazılı başvuruda, “26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 7433 sayılı Kanunun 3.maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 48. madde hükmüne istinaden, hâlihazırda 657 sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel istihdam modelinde görev yapan personel, 30 gün içinde yazılı başvurarak kadrolu statüye geçebilme hakkı elde etmiştir” denildi.

Kadroya Geçme Hakkından Mahrum Kalma Endişesi Yaşıyorlar

Başvuruda, yargılanma süreci istinafta devam eden yüzlerce personelin bulunduğu hatırlatılarak, bu kişilerin yasanın getirdiği 30 günlük kanuni süreyi kaçırma ve kadroya geçme hakkından mahrum kalma endişesi yaşadığına dikkat çekildi.

Başvuru metninde şu ifadelere yer verildi:

“Bu itibarla, 30 günlük süre geçtikten sonra bölge idare mahkemesinden olumlu olan kararları bozulacak personelin mağduriyetlerinin oluşmaması adına, hâlihazırda yerel mahkeme kararına istinaden kadroda olan personelin de başvurularına istinaden 30 günlük yasal süre ve mevzuata göre kadroya geçirilmesini talep etmekteyiz.”