Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak ilk düzenlemenin, memurlara verilen sözlerin yerine getirilmesi olması gerektiği belirtildi. Yapılacak yasal düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilmesi ve yürürlüğe konulması gerektiği vurgulandı.

Bu düzenleme kapsamında, en düşük memur maaşının 22.000 ₺'ye çıkarılması ayrıca, 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği % 6 artış ve enflasyon farkının da maaş ve ücretlere eklenmesi gerektiği ifade edildi.

Diğer taraftan, hizmet kollarının tamamında yetkili sendikalarımızla 7. Dönem Toplu Sözleşme hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüğü dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan “En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Bakanımıza yasal tarih olan Temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdik.” sözü gereği, en düşük memur maaşı 22.000 ₺’ye yükseltilecek ve diğer kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri de eş değer olarak artırılacaktır.

Bu çerçevede, yapılacak yasal düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilmesi ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. En düşük memur maaşının 22.000 ₺’ye çıkarılmasına ilave olarak, 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği %6 artış ve enflasyon farkı da ayrıca maaş ve ücretlere eklenmelidir.

Buna ilave olarak, bu yıl gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine (içinde bulunduğumuz ekonomik ortam da dikkate alınarak) Kamu İşvereni; gerek sınıflar gerek unvanlar gerekse de kurumlar arasında meydana gelen maaş/ücret çarpıklığını düzeltecek, iş barışını ve liyakat sistemini temin edecek skala düzenlenmesini içeren bir teklifle gelmeli, liyakatin ve eğitimin önemini tartışma konusuna dönüştürmemelidir.

Diğer taraftan Konfederasyonumuz tarafından talep edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan “Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız.” sözü gereği; 1. Dereceye 3600 Ek Göstergenin, Kira Yardımının, 22.000 ₺ düzenlemesiyle birlikte çıkarılması ve yetkili sosyal tarafla istişare ederek Temmuz ayı itibariyle hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

Memur Sen’den Üyelerine Kebap Anlaşması! (2) Memur Sen’den Üyelerine Kebap Anlaşması! (2)

Kamu görevlilerinin sorunlarının çözüm yeri; sosyal tarafların bir araya geldiği, etraflıca tartışıldığı ve sistemin bütün olarak ele alınma imkânının bulunduğu toplu sözleşme masasıdır. Memur-Sen olarak, hizmet kollarının tamamında yetkili sendikalarımızla 7. Dönem Toplu Sözleşme hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz.