Bu görüşmelerde, yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyonu aşkın memur emeklisinin mali, özlük ve sosyal hakları ele alınacak. 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yaptığı konuşmada, pandemi ve deprem felaketleri sürecinde gösterdikleri gayret ve fedakarlıklara vurgu yaparak, hekimlerden hemşirelere, 112 çalışanlarından ebelerine, anestezi teknikerlerinden sosyal hizmet uzmanlarına kadar tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sahadaki çabalarına dikkat çekti.

“Sağlık Hizmetleri Ertelenemez Bir Niteliğe Sahip”

Doğan,

Son yıllarda pandemi ve ardından da bir deprem felaketi yaşadık. Bu süreçte ayakta kalan ve hizmet eden hekimlerdi, hemşirelerdi, 112 çalışanıydı, UMKE personeliydi yani tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarıydı. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız her sıkıntılı durumda olduğu gibi yine görevlerinin başındaydı

diye konuştu. 

Sağlık hizmetlerinin profesyonellik isteyen, nitelikli personel eliyle verilmesi gereken, ertelenemez bir niteliğe sahip olduğuna vurgu yapan Doğan, “Bu durumu pandemi sürecinde ve deprem felaketinde yakinen gördük. Kamuoyu da bu sürece şahitlik etmiştir” dedi. 

“Talep ve Beklentiler Karşılanmalı”

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklı talep ve beklentileri olduğunu söyleyen Doğan, “Hekimin, hemşirenin, ebenin, sosyal hizmet uzmanının, bakanlık merkez teşkilatında çalışanların, hudut ve sahillerde görevli çalışanların, adli tıp çalışanlarının kendi özelinde ayrı ayrı talep ve beklentileri vardır. Haklı talep ve beklentilerin karşılanması için toplu sözleşme masası büyük önem taşımaktadır.

109 maddeden oluşan tekliflerimiz uzun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Sahanın taleplerini bugün itibariyle masaya getirdik. Yoğun bakımdaki hemşirenin, 112’deki, UMKE’deki arkadaşlarımızın, ameliyathanedeki anestezi teknisyeni arkadaşlarımızın, laboratuvardaki laborant arkadaşlarımızın, hizmetli arkadaşlarımızın, sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızın yani tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sahadan bize ilettiği talepleri masaya getirdik” ifadelerini kullandı. 

Genel Başkan Doğan, konuşmasının ardından 109 maddelik teklif listesinden şunları sıraladı:

•          Sabit Ek Ödemelerde Artış Yapılması

•          Nöbet Ücretlerinin Ortalama 3 Kata kadar Artırılması

•          Tüm Sağlık Çalışanlarının İcap Nöbet Ücretinden Yararlanması

•          Sağlık Çalışanlarına Gece Tazminatı Ödenmesi

•          Ek Ödeme Tavan Oranlarının Artırılması

•          Taban Ödemelerin Artırılması

•          Taban Ödemenin Emekliliğe Yansıtılması

•          Özel Hizmet Tazminatının Artırılması

•          Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Yardımı Verilmesi

•          14 Mart Tıp Bayramı’nda İkramiye Verilmesi

•          Aile Hekimliği Tavan, Teşvik ve Destek Ödemelerinin Artırılması

•          Sosyal Hizmet Tazminatının Artırılması

•          Üniversite Hastanelerinde Görevli Personele Kurumlar Arası Yer Değişikliği Hakkı Verilmesi

•          Teşvik Ek Ödemelerinin Artırılması

•          Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları İçin Kreş Yardımı

•          Yıllık İzin Sürelerinin Tamamında Ek Ödemelerden Kesinti Yapılmaması

•          Hizmet Kolundaki Tüm Çalışanlara Toplu Taşımada İndirim

•          İdari İzinlerde Nöbet Ücreti ve Nöbet İzni Probleminin Çözülmesi

•          Salgın ile Mücadeleye Bir Derece