Uşak'taki Devlet Hastanesinde anestezi teknisyeninin görev tanımı dışında bir birim de çalıştırılmasıyla ilgili açılan davada mahkeme kararı belli oldu.

Uşak İdare Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucunda, Anestezi Teknisyenlerinin görev alanının ameliyat öncesinden başlayarak ameliyatın bitimine kadar olan süreçle sınırlı olduğunun mevzuatta yer aldığına atıfta bulunuldu. 

Mahkeme, Anestezi Teknisyenlerinin görev tanımının dışında bir birimde görevlendirilmesinin hukuka uygun olmadığına karar verdi ve yapılan bu görevlendirme işlemine ilişkin kararı iptal etti.

Mevzuata göre Anestezi Teknisyenlerinin yetki ve sorumluluklarının belirlendiği dikkate alındığında, görev tanımlarının ameliyatın başından sonuna kadar olan süreci kapsadığı açıkça görülmektedir. Mahkeme, bu bağlamda Anestezi Teknisyenlerinin mevzuatla belirlenen görev tanımı dışında farklı bir birimde görevlendirilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Bu mahkeme kararı, Anestezi Teknisyenlerinin görev ve yetki alanının sınırlarını vurgularken, mevzuata uygun bir şekilde işleyişi sağlama amacını taşıyor. Mahkeme kararıyla birlikte, Anestezi Teknisyenlerinin mesleki sorumlulukları ve görev tanımları konusunda daha net bir yol haritası oluşturulmuş oldu.